Watertekorten bedreigen voedselproductie

Om meer voedsel te produceren, is meer water nodig.

Watertekorten bedreigen voedselproductie
Photo by Tim Shepherd / Unsplash

Tenzij er fors geïnvesteerd wordt in het efficiënter maken van irrigatiesystemen en het vergroten van de capaciteit voor wateropslag, is er op de wereld niet genoeg zoetwater beschikbaar om de voedselproductie voor een grotere wereldbevolking te garanderen. Dat is de conclusie van het proefschrift van Hester Biesman aan de Wageningen University. Om aan de stijgende vraag te voldoen zal de voedselproductie deze eeuw meer dan verdubbeld moeten worden. Voor deze verhoogde productie is meer water nodig.

De gecombineerde effecten van klimaatverandering, landgebruiksveranderingen, bevolkingsgroei en economische ontwikkelingen zijn onderzocht. Hieruit blijkt dat tegen het einde van de eeuw in gebieden van Zuidelijk Afrika en Zuid-Azië tekorten van water kunnen leiden tot productiedaling met 50% t.o.v. verwachte oogsten bij voldoende water. Biemans onderzocht mogelijke oplossingen, maar stelt dat er geen kant-en-klare zijn en dat de beste per gebied verschillen.

Zo wordt er naar schatting 46% van het geoogste voedsel niet opgegeten. Alleen al het aandeel van eten dat weggegooid wordt in de distributie en bij de mensen thuis bedraagt meer dan 20%. Dit meldt het Europese onderzoeksproject Veggie-i-Trade. Niet enkel de landbouw moet dus extra moeite doen om de voedselproductie te verhogen, de distributiesector en de consument kunnen heel veel voedselverspilling voorkomen.

Om de distributiesector te helpen, proberen wetenschappers van de UGent en de Wageningen Universiteit de verliezen onder meer met statistische modellen te voorspellen. “Die modellen kunnen worden gebruikt om de planning en logistiek van voedselverwerkers, transporteurs en supermarkten te verbeteren”, aldus coördinator professor Mieke Uyttendaele.

Maar ook de consument moet bewust gemaakt worden van deze verspilling en daarvoor is bij voorbeeld etenisomopteeten.nl opgericht. Op deze site probeert men via tips, artikels en interactieve tests mensen te sensibiliseren.