Zeronaut.be is een community ter ere van de groene revolutie.
© Toon Stockman

Zeronaut.be is een community ter ere van de groene revolutie.

Willens nillens gaat de samenleving een duurzamer pad op, wat Zeronaut.be betreft, liever “willens” dan “nillens”. We schrijven over duurzame innovatie en transitie met het doel mensen te inspireren, te stimuleren het anders aan te pakken en van elkaar te leren.

We zijn tien jaar geleden met Zeronaut.be begonnen omdat we vonden dat onze traditionele, Vlaamse media niet systematisch genoeg oog hebben voor duurzame innovaties allerhande. De strijd is nog niet gestreden. Er is geen nooduitgang aan de planeet aarde. De hele samenleving in al haar geledingen moet de groene revolutie nog meemaken. We moeten alles door een nieuw bril zien. Stilstaan is geen optie.

Bewustzijn

“Duurzaamheid” vraagt een revolutie in het denken en het doen. Neem bij voorbeeld ontwikkelingen zoals stadslandbouw, cradle-to-cradle productontwikkeling, autodelen, repair cafés. Ze zijn elk op hun beurt voorbeelden van dat veranderend bewustzijn. Daar willen we het over hebben.

Open blog

Zeronaut.be is bovendien een open blog: wie graag een artikel wil publiceren dat verband houdt met duurzame transitie, is meer dan welkom. De schrijvers hebben dan een verscheiden achtergrond: van bio-ingenieurs over productontwikkelaars, ambtenaren, filosofen en creatives. Dat is net goed. Duurzame transitie vergt een multidisciplinaire aanpak met vernieuwende samenwerkingen. Tenminste één ding hebben de schrijven bij zeronaut.be gemeen: de overtuiging dat het anders moet én kan.

“Mama, wat is een zeronaut?”

Het woord ‘Zeronaut’ hebben we geleend van auteur-blogger-entrepreneur John Elkington, de bedenker van de term Triple Bottom Line die verwijst naar ‘people, planet profit’. De ‘Zero’ in Zeronaut staat voor nul negatieve impact op natuur en klimaat maar ook bij voorbeeld zero armoede. In de definitie van Elkington gaat een Zeronaut die uitdaging aan met een ‘entrepreneurial spirit’. Zeronaut.be is optimistisch zonder al te naïef te worden. We zijn beducht voor zogenaamde ‘Greenwashing’, waarbij een onduurzame zaken als groen worden gepromoot. Algemeen zoeken we een evenwicht tussen het waarschuwen voor problemen en het aanreiken van alternatieven.

Socrates en veerkracht

Na tien jaar de community van Zeronauten nog actiever betrekken. We hebben de indruk dat veel mensen parallel met dezelfde dingen bezig zijn, denk maar aan de deeleconomie. Naar het Socratische gezegde “ken u zelf”, willen we een platform ontwikkelen waarop die community zichzelf beter kan leren kennen zodat mensen vlotter gaan samenwerken of leren van elkaar. We hopen zo dat de lokale veerkracht of resilience verhoogt in het licht van de klimaatverandering waar we hoe dan ook mee af te rekenen hebben.

De mensen die hun schouders onder zeronaut.be doen hun ding volstrekt vrijwillig.