Voor duurzaam geen plaats in generationeel beleggingsadvies

“In welke aandelen zou u het geld van uw kinderen of kleinkinderen stoppen?”

Voor duurzaam geen plaats in generationeel beleggingsadvies
Photo by Robert Bye / Unsplash

“In welke aandelen zou u het geld van uw kinderen of kleinkinderen stoppen?” Met deze vraag trok een paginagroot artikel in De Tijd recent mijn aandacht. Toen ik onlangs voor het eerst vader werd, werd ik geconfronteerd met dezelfde vraag. Open ik voor mijn zoontje een spaarrekening of investeer ik in aandelen dan niet obligaties, en dewelke?

Nu moet u weten dat als het gaat over de toekomst van mijn zoon, ik graag verder probeer te kijken dan financiële winst. Met groeiende verbazing (en een lichte frustratie) vond ik in het lijstje dat ik in het artikel terugvond op geen enkel moment het woord duurzaamheid of notie van een veranderend economisch systeem.

De beste manier om de markt te sturen is door uw geld rechtstreeks te investeren in bedrijven (aandelen) over overheden (obligaties) die u de moeite vindt. Deze financiering zorgt finaal dat de door u gesteunde organisatie in staat gesteld wordt zijn beleid verder uit te rollen. Aandelen kopen is dus meer dan een gok op snelle rijkdom, het is spelen met de toekomst van onze samenleving.

Ouders openen bij de geboorte van hun kind een spaarboekje. Het geld staat veilig op het spaarboekje tot de kinderen volwassen zijn. We spreken over een horizon van 20 jaar, of langer.

Met een verbijsterend gebrek aan toekomstvisie stellen financiële experts van oa Merit Capital, Société Général Private Banking BNP Parisbas Fortis, u een lijstje voor bedrijven in wiens handen zij graag de toekomst van onze kinderen leggen.

Voor het volledige artikel verwijs ik u graag door naar de website van De Tijd. ik had graag de drie marktsegmenten en bedrijven uitgelicht die mij het meest frappeerden.

Voeding en dranken

Nestlé is het generatieaandeel bij uitstek’, vindt Van Quaethem. Consumenten zijn bereid zonder verdere vragen meer te betalen voor Vittel en Contrex dan voor Louise-water van Aldi.

Luxe & Niche

‘De klassieke juwelen van Cartier situeren zich in het  topsegment. Er is weinig risico dat ze uit de mode raken’, zegt Sandra Vandersmissen van BNP Paribas Fortis Private Banking. Dure horloges en juwelen zijn vooral in trek bij de ‘nieuwe’ rijken, zoals er in de groeilanden wel wat rondlopen.

In zowel het marktsegment “Luxe” als “Niche” wordt aangeraden om te investeren in voorzieningen (producten en diensten) voor de rijken. De logica hierachter wordt u gegeven door Ivo Dierick, hoofdanalist bij Petercam Asset Management:

Voor de private bank Julius Baer gaat dezelfde logica op als voor luxe: rijke mensen zullen er altijd zijn.

Als u het geld van uw (klein)kinderen slim wil investeren, investeer dan niet in de mensen die het het meest nodig hebben.

Megatrends

Naast luxe-artikelen en megaholdings à la Nestlé, heeft Danny Wittenberg, analist bij Puilaetco Dewaay en Patrick Casselman van KBC Private Banking nog een laatste tip om de toekomst van uw kinderen veilig te stellen: investeer in GGO’s.

Wittenberg zet de landbouwbedrijven Monsanto en Syngenta, dat vorig jaar de Gentse zaadspecialist Devgen overnam, op gelijke voet met Bayer.

Samengevat: Wil u het geld van uw (klein)kinderen laten renderen, en u ligt niet wakker van de armoedekloof, mega-holdings met monopolistische trekjes of zaken als biodiversiteit, dan is het lijstje dat Ilse De Witte ons hier voorlegt een perfect leidraad.

Voor zij die toch graag ook naast een goede spaarpot ook een leefbare wereld achterlaten voor hun kinderen, hieronder een aantal tips

Hoe het ook kan

Als u zich er niet te actief mee wil bezig houden stel ik voor eens te kijken naar de duurzame beleggingsfondsen die door ongeveer elke bank ondertussen worden aangeboden. Wil u zeker zijn dat dit fonds niet gewoon een holle naam meekreeg, kies dan voor een bank die oprecht met duurzaamheid bezig is. Met een dergelijk fonds weet u dat uw geld in positieve initiatieven wordt ingezet én u een hogere rente krijgt dan op een traditioneel spaarboekje.

Heeft u wel zin (en tijd) om het allemaal iets persoonlijker aan te pakken, dan geef ik u graag mijn eigen lijstje mee. Net zoals Ilse De Witte heb ik geprobeerd om een aantal markttrends mee te geven die de komende jaren aan belang (en noodzaak) gaan winnen.

Let op, dit lijstje garandeert geen even hoge ROI (Return On Investment) als dat van De Tijd, maar u geeft wel een kans om de toekomst van onze kinderen vorm te geven (niet enkel de uwe):

  1. Lokale organisaties en bedrijven: Lokale organisaties zorgen voor lokale tewerkstelling. Investeren in lokale economie is investeren in een grotere werkzekerheid voor de toekomstige generatie.
  2. Noord-Zuid werking: Is het niet vanuit sociaal standpunt, dan wel uit eigenbelang. Het merendeel van onze grondstoffen zijn te vinden de armste landen op deze planeet, een goede Noord-Zuid verstandhouding zal steeds belangrijker worden.
  3. Innovatie: Traditionele bedrijven zijn steeds de laatsten om een trend op te pikken en ernaar te handelen. Wil u de wereld vooruit helpen, investeer dan in de koplopers. Houd er hier rekening mee dat innovatie meer is dan puur technologische ontwikkeling. Zoek bedrijven die de grenzen van hun markten opzoeken (vb.: Patagonia, Google, Wikipedia).
  4. Open-source: Open Source zal, nog meer dan momenteel al het geval is, verder aan belang winnen. Na de software sector komt nu ook meer en meer de traditionele maakindustrie in het vizier van de Open Source-beweging. Bedrijven die op dit moment zich blind staren op IP en patenten zullen binnenkort hopeloos voorbij gestoken zijn door tal van kleine, flexibele bedrijfjes.
  5. Hou het klein: Grote bedrijven hebben vaak geen moeite met investeringen te vinden. Het uitblijven van duurzaamheidsstrategieën is bij deze bedrijven eerder een kwestie van prioriteit in plaats van financiële middelen. Kleine organisaties echter moeten het veel meer hebben van hun rechtstreekse netwerk. Investeren in een kleine onderneming geeft je ook vaak de kans om mee te beslissen waar je geld in geïnvesteerd wordt (bv.: Coöperaties)
  6. Beleggen is een persoonlijke zaak: Telkens er een nieuwsbericht uitkomt van een bank die in de wapenhandel investeert zorgt dit voor een korte storm van verontwaardiging, maar finaal verplaatsen zeer weinig mensen hun geld. Als je belegt in aandelen kies je zelf wie er met je geld aan de slag kan. Twee gemakkelijke  (doch vaak genegeerde) regels tot ethisch investeren_ investeer niet in zaken waar je je naam niet mee verbonden wil zien én investeer enkel in bedrijven die duidelijk communiceren over hun beleid.

Ilse De Witte sluit haar artikel af met een afspraak binnen 20 jaar, ik kijk er alvast naar uit.