Nieuwe opleidingen van Act4change moedigen verbinders en vernieuwers aan

Act4change wil mensen helpen om een impactvolle rol te vinden in de duurzame wereld van morgen.

Nieuwe opleidingen van Act4change moedigen verbinders en vernieuwers aan
© Act4Change

Act4change bestaat 12 jaar en heeft coaching en begeleiding rond duurzaamheid goed in de vingers. Ze organiseren tal van activiteiten die je toelaten om thema's die met duurzaamheid te maken hebben te verkennen. Nu komen daar volwaardige opleidingen bij. We spraken er over met community builder Olivier Torfs. “Het ene is een verbindingstraject, het andere is voor vernieuwers”, aldus Olivier. “Die opleidingen zijn nieuw. We hebben ze het afgelopen jaar grondig getest en nu zijn we klaar om er mee aan de slag te gaan.”

Verbinden

Het verbinderstraject wil mensen opleiden om als coach of facilitator op te treden bij organisaties. “Het doel is om de cursisten de tools en methode in handen te geven om het gesprek over duurzaamheid binnen organisaties op gang te brengen”, aldus Olivier van Act4Change. “Ze krijgen de kneepjes van het vak met een draaiboek dat hen helpt om groepen of teams te begeleiden. Het gaat'em vooral om een gesprek op gang te krijgen. Daarbij komen vragen aan bod zoals: wat betekent duurzaamheid voor jou persoonlijk, hoe kan of wil je graag bijdragen en waar zitten de drempels...” De deelnemers krijgen ook een crash course in duurzame thema's. “De deelnemers kunnen nadien mee blijven werken met Act4change. Als ze dat wensen kunnen deel uitmaken van de groeiende poule van coaches bij ons.”

© Act4Change

Vernieuwen

Het vernieuwerstraject is dan weer voor mensen die hun duurzame ideeën in daden willen omzetten. Design thinking staat daarbij centraal. (Over de specifieke voordelen van design methodologie lieten we recent Jan Leyssens van switchrs al uitvoerig aan het woord). “We willen mensen concrete tools aanreiken om aan hun ideeën te werken”, aldus Olivier Torfs. “Centraal daarbij is de vraag: lost mijn idee het probleem echt op? Vaak zijn we geneigd om vanuit een soort buikgevoel er meteen in te vliegen met onze ideeën. Maar als we onze veronderstellingen niet genoeg testen, lopen we het risico om van een kale reis terug te komen. De cursus, ontwikkeld door onze specialist Brecht Van den Begin, kan je zien als een soort pre-incubator stap. Het helpt je met je vooronderzoek. We doen aan user research, idea generation, prototyping en testen de ideeën op hun haalbaarheid.”

De opleidingen, die met de steun van van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid worden ingericht, zijn (vooral maar niet uitsluitend) gericht op pas afgestudeerden en jonge professionals. Act4Change mikt op een 15-tal cursisten per opleiding.

Alle praktische info vind je op hun website:

Vrijwilligerswerk Duurzame Educatie | Act4Change
Act4Change brengt jongeren samen om te bloeien als toekomstige veranderaars van een ecologisch, sociaal en economisch duurzame wereld. We leren van elkaar en organiseren activiteiten waarmee we onze competenties versterken en talenten ontwikkelen om in te zetten op een duurzamere wereld.

Lees ook:

“Ik geloof dat kmo’s veel pionierswerk voor de circulaire economie kunnen doen”
Interview met Jan Leyssens van innovatiebureau switchrs naar aanleiding van de nieuwe cursus ‘Circular Innovation Managers’.