Krijgen Belgische windmolenparken op zee ook zonnepanelen?

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en Jan De Nul Group slaan de handen in elkaar om de milieu-impact te onderzoeken van drijvende zonnepanelen op zee. Daarvoor zijn drie experimentele modules geplaatst voor de Belgische kust.

Krijgen Belgische windmolenparken op zee ook zonnepanelen?
Offshore windpark in het Belgische deel van de Noordzee. ©KBIN/BMM

Er is een steeds grotere nood aan hernieuwbare energie, maar ook een steeds groter tekort aan land voor zonnepanelen en windmolens. Daarom wordt gelonkt naar de zee, tot nog toe vooral voor windmolenparken, maar ook zonnepanelen kunnen veelbelovend zijn.

Vooral de integratie van drijvende zonne-installaties in windmolenparken is veelbelovend, omdat het bestaande windmolenparken de kans geeft om extra energie te produceren, die vaak ook complementair is. Maar de technologie staat nog in haar kinderschoenen, en er moet nog veel onderzoek gebeuren naar de eventuele milieu-effecten.

Daarom heeft het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) drie experimentele installaties geplaatst aan de rand van het Mermaid windpark in de Noordzee. De modules zijn ontworpen en ontwikkeld door Jan De Nul Group in samenwerking met KBIN, en met ondersteuning van het European Marine Biological Resource Centre.

Kolonisatie

Ze gaan onder meer onderzoeken welke effecten de panelen hebben op het “onderwaterlichtveld”, op de golfslag en de koolstofcyclus. De wetenschappers willen ook nagaan of er positieve effecten zijn voor koloniserende fauna en vissen. Ze zullen zo’n anderhalf jaar in het water blijven en regelmatig worden gecontroleerd om het kolonisatieproces op te volgen.

Lees ook

De energietoekomst van Europa ligt in interconnectie
Interconnectie is het cruciale ontbrekende stukje in de Europese puzzel van hernieuwbare energie.

De gekozen locatie lijkt zo veel mogelijk op de Prinses Elisabethzone (PEZ), die is aangewezen als nieuwe zone voor offshore hernieuwbare energieproductie. De focus ligt nog voornamelijk op offshore windenergie, maar de combinatie met drijvende zonnepanelen is er veelbelovend.

“Met dit project worden belangrijke stappen gezet om ook de milieu-impact van drijvende zonnepanelen correct te kunnen inschatten”, zegt Vincent Van Quickenborne, minister van Noordzee.

“Dat is belangrijk. Het potentieel van drijvende zonnepanelen wordt hoog ingeschat. Willen we ze later ook op commerciële schaal gaan gebruiken, dan is het noodzakelijk om ook rekening te houden met de effecten ervan op het mariene milieu om deze zoveel mogelijk te vermijden of te mitigeren. België toont hiermee opnieuw dat economie en ecologie hand in hand gaan.”

Bron: IPS