Industrie en non-profit samen in Sustainable Food Laboratory

Over de ongewone samenwerking tussen de grote industrie en non-profits.

Industrie en non-profit samen in Sustainable Food Laboratory

Sustainable Food Laboratory (SFL)  is een organisatie die ongeveer 6 jaar geleden is opgericht en verschillende grote wereldspelers uit de voedingsindustrie (Unilever, Sysco, Cosco, …) samen aan tafel brengt met non-profit organisaties zoals TASTE, Oxfam, Fairtrade, …

Voordelen samenwerking

De vraag naar samenwerking is ontstaan vanuit de beperkte kennis en mogelijkheden die elk bedrijf of NGO individueel heeft om op het vlak van duurzaamheid iets te veranderen. Alhoewel deze samenwerking soms vreemd lijkt en in praktijk ook dikwijls niet vanzelfsprekend is, levert het toch al tastbare resultaten op. Een ander voordeel van deze samenwerking is het weghalen van duurzaamheid in voedselproductie uit het verdomhoekje en het ‘mainstream’ maken waardoor duurzame ontwikkeling en duurzaamheid in de voedselketen beter bekend worden bij het grote publiek.

De missie van Sustainable Food Laboratories is op zijn minst ambitieus te noemen.

We define a sustainable food and agriculture system as one in which the fertility of our soil is maintained and improved; the availability and quality of water are protected and enhanced; our biodiversity is protected; farmers, farm workers, and all other actors in value chains have livable incomes; the food we eat is affordable and promotes our health; sustainable businesses can thrive; and the flow of energy and the discharge of waste, including greenhouse gas emissions, are within the capacity of the earth to absorb forever.

Certificatie

Deze ambitieuse woorden probeert het SFL waar te maken door op verschillende manieren duurzaamheid te stimuleren. Via adviezen en onderzoeken stimuleren ze de ontwikkeling van bv. certificatieprogramma’s waarbij boeren een bepaald label krijgen wanneer ze op een duurzame manier kweken. De bedrijven verbinden zich tot het kopen bij deze gecertificeerde boeren waardoor deze een gegarandeerd inkomen hebben. Dit leidt tot een win-win situatie waarbij de boeren een toekomst krijgen en de bedrijven verzekerd zijn van voldoende productie in de toekomst.

Linking Worlds

Men probeert ook kleine boeren te verbinden met grote markten zodat hun afname wordt verzekerd. Zeker kleinschalige boerderijen in ontwikkelingslanden hebben dikwijls problemen door slechte infrastructuur, beperkte kennis en hoge afhankelijkheid van het weer. Door een samenwerking tussen grote bedrijven en de non-profit sector kunnen deze 2 uitersten van de markt aan elkaar gelinkt worden.

Cool Farm Tool

Een ander project, met eigen projectwebsite, dat onlangs is opgestart is de Cool Farm Tool. Het is pas enkele maanden oud en de bedoeling is het ontwikkelen van een instrument waarmee boeren wereldwijd beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen die hun milieu-impact verkleinen. Allereerst richt men zich op het reduceren van broeikasgassen.

Project 50 in 10

Maar niet enkel bij kleinschalige boeren wordt duurzaamheid nagestreefd, ook in de visserij, waar door overbevissing de toekomst er niet rooskleurig uitziet. Hiervoor is het project 50 in 10 gelanceerd waarbij men vooropstelt om 50% van de vangst van wilde vis duurzaam te maken in de volgende 10 jaar.