Hoe stimuleer je als gemeente het gebruik van elektrische wagens?

In gemeenten met veel laadpalen rijden daar meer elektrische auto’s rond?

Hoe stimuleer je als gemeente het gebruik van elektrische wagens?
Photo by Michael Förtsch / Unsplash

Decisio en APPM voerden een grootschalig onderzoek uit in Nederland en kwamen ondermeer tot volgende conclusies: In gemeenten die veel laadpalen hebben, blijken meer elektrische auto’s rond te rijden. Met promotiecampagnes, parkeervoordelen en laadpaalsubsidies kunnen gemeenten beter stoppen, die hebben quasi geen effect.

Het onderzoek nam maar liefst dertien variabelen in rekening. Naast vier gemeentelijke kenmerken  (o.a. inkomen en bevolkingsdichtheid) en drie controle-variabelen, werden er zes concrete beleidsmaatregelen onderzocht:

  1. Laadpunten: het aantal (semi)publieke laadpunten op oplaadpalen voor elektrische auto’s.
  2. Gemeente als launching customer_ de gemeente schaft elektrische auto’s voor hun eigen wagenpark.
  3. Aanschafsubsidie: de gemeente subsidieert de aanschaf van een elektrische auto.
  4. Laadpalensubsidie: de gemeente subsidieert de aanschaf van een private laadpaal.
  5. Parkeervoordelen: de gemeente biedt extra parkeervoordelen aan.
  6. Informatie en marketing: de gemeente verzorgt een goede communicatie over elektrische auto’s.
“Belangrijkste boodschap van het onderzoek is: ‘Stimuleer het bezit, niet het gebruik.’”

Dat blijkt uit onderzoek naar het verband tussen gemeentebeleid en het aantal verkochte elektrische auto’s in die gemeente. Maatregelen die het bezit van een elektrische auto stimuleren, zorgen voor een toename van het aantal elektrische auto’s. Maatregelen die bedoeld zijn om het gebruik te stimuleren, leiden niet tot meer elektrische auto’s in die gemeente. Voordelig parkeren en subsidie op laadpalen zijn mooi meegenomen voor bestaande gebruikers, maar zijn niet doorslaggevend voor de aanschaf van een elektrische auto.

De vraag van causaliteit blijft uiteraard spelen. Komt er een laadpaal omdat iemand een elektrische wagen kocht of vice versa. Toch lijkt het er op dat fysieke zichtbaarheid van elektrische auto’s en laadpunten positief bijdraagt aan het aandeel elektrische auto’s in een gemeente. Gemeenten dienen zich dus afvragen wanneer ze worden geconfronteerd met vragen over elektrisch rijden: ‘Zet je een laadpaal op een zichtbare locatie of voor het huis van de gebruiker?’