Earth Overshoot Day valt op 2 augustus

Vandaag, op 2 augustus, zullen alle hulpbronnen al opgebruikt zijn die de planeet in een jaar kan genereren. Als iedereen aan het tempo van de Belgen zou consumeren, zou “Earth Overshoot Day” zelfs al op 26 maart gevallen zijn, zegt het Wereldnatuurfonds.

Earth Overshoot Day valt op 2 augustus
© Earth Overshoot Day/Global Footprint Network

De mens maakt de natuurlijke hulpbronnen van de aarde veel sneller op dan ze kan regenereren. Aan het huidige tempo zijn er 1,7 aardes nodig om aan de vraag te voldoen, berekende het Wereldnatuurfonds (WWF). Als de hele wereld aan het tempo van de Belgen zou consumeren, zouden zelfs 4,1 aardes nodig zijn.

Appelboom

“Als de aarde een appelboom is, eten we niet enkel de appels op, maar hakken we in feite de hele boom om”, Koen Stuyck, beleidsmedewerker bij het WWF. “We overschrijden de limieten van onze planeet, en dat is niet houdbaar.”
Trend vlakt af

Het WWF berekent jaarlijks op welke dag de natuurlijke grenzen van de planeet overschreden worden. Dit jaar valt die dag op 2 augustus.

“Om de IPCC-doelstelling van de Verenigde Naties te halen en de koolstofuitstoot tegen 2030 wereldwijd met 43 procent te verminderen, moeten we Earth Overshoot Day de komende zeven jaar met negentien dagen per jaar opschuiven”, zegt Stuyck.

Oplossingen

Volgens het WWF klinkt dat misschien ambitieus, maar zijn er relatief eenvoudige oplossingen voorhanden. Wereldwijd het aandeel van groene stroom opschroeven van 39 naar 75 procent zou Earth Overshoot Day al met 26 dagen doen opschuiven. De voedselverspilling halveren zou ons nog eens 13 dagen opleveren.

“Enerzijds moeten we structureel onze voetafdruk verkleinen, anderzijds moeten we investeren in natuurherstel”, vertelt Stuyck. “Zo beschermen we ons niet alleen tegen de effecten van klimaatverandering, maar maken we het leven bovendien gezonder en aangenamer.”

Bron: IPS