E-book bundelt kennis over circulaire economie

De Nederlandse overheid zet vaart achter het uitwerken van een circulaire economie.

E-book bundelt kennis over circulaire economie

Een goed jaar geleden lazen onze trouwe lezers op Zeronaut al over de publicatie van het e-book van Plan C: Product <=> Dienst, innovatieve businessmodellen in de circulaire economie. Nu ziet ook een Nederlandse pendant het levenslicht. De KennisKaart Circulaire Economie moet antwoord bieden op een breed scala aan praktische vragen die entrepreneurs én entredonneurs zich stellen bij het hervormen van hun bedrijf of organisatie.

De Nederlandse overheid zet vaart achter het uitwerken van een circulaire economie. Naast klimaat en gezondheid voor mens en natuur is de circulaire economie een van de drie speerpunten van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in 2016. Onze noorderburen zien terecht in dat er na de klimaattop in Parijs dit jaar concrete invulling moet komen van de gemaakte mondiale afspraken.

Het bos door de bomen

Een concrete invulling betekent ook dat ze moeten vertaald worden naar een lokale context. Iedereen moet in staat zijn ermee aan de slag te gaan. Hoewel er intussen heel wat gepubliceerd wordt — zelfs Pieter Timmermans van het VBO blaast godbetert de loftrompet over de circulaire economie, dan weet je het wel — blijft het voor velen ontzettend moeilijk het bos door de bomen te zien.

Het Nederlands ministerie van Infrastructuur & Milieu deed daar wat aan. Het Groene Brein, een netwerk van prominente wetenschappers die kennis ontwikkelt voor ‘de nieuwe economie’, werd gevraagd een overzicht te maken van bijna 70 rapporten, publicaties en boeken over de circulaire economie.

Het resultaat is de zogenaamde KennisKaart, die overigens ook in het Engels beschikbaar is. Antoine Heideveld, directeur van Het Groene Brein, zegt daarover_ “De KennisKaart Circulaire Economie schept orde in de chaos. De kaart voorkomt dat ondernemers eindeloos rondjes draaien in de circulaire economie.” Heerlijk gevat – dat kunnen ze wel, die Nederlanders.

Waar moet je beginnen? Hoe creëer je waarde? Wat zijn de financiële, regelgevende, technologische of andere obstakels? Wat is überhaupt de noodzaak? De KennisKaart bundelt een brede waaier aan vragen in zes heldere blokken, en verwijst je door naar de vaste waarden: Tim Jackson, de Ellen MacArthur Foundation, UNEP, het Steunpunt SuMMa, … De Usual Suspects passeren allen de revue. De Belgische lezer kan bovendien zijn of haar licht opsteken bij de Nederlandse voorbeelden en referenties.

Geen excuses meer

Alweer een hulpmiddel voor de ondernemende medemens. Dat de circulaire economie een hoop abstracte bagger is van een roedel fantasten op Zeronaut en andere far flung places op het internet, valt bezwaarlijk vol te houden. Wetenschappers! Overheden! Business! De gevestigde waarden zijn mee, nu de man en vrouw in de straat nog. En ja, daar hoort u ook bij, beste lezer, dus ga en vermenigvuldig u.