Kompas van BUUR geeft "duurzaam" weer meer betekenis

Voor de meeste mensen is de betekenis van het woord “duurzaam” een stoemp geworden van alles wat een beetje groen ruikt.

Kompas van BUUR geeft "duurzaam" weer meer betekenis
© BUUR

Voor de meeste mensen is de betekenis van het woord “duurzaam” een stoemp geworden van alles wat een beetje groen ruikt. Het woord wordt zoveel gebruikt, in zo vele verschillende contexten, dat het aan betekenis verliest. Het duurzaamheidskompas van BUUR lost die warboel op en maakt de term “duurzaam” weer inzichtelijk.

De voorzitter van een Europese industriële lobby, hoorde ik recent spreken over de nood in te zetten op “sustainability”. Dat klonk dan weer meer als een pleidooi voor het zelfbehoud van die industrie: behoud van financiële slagkracht, behoud van invloed, behoud van macht. Sustainable wordt dan letterlijk gebruikt als iets dat zich in stand houdt, maar met alle bijklanken van dat meer groene, duurzaam transformeren … wat gelijk een meevaller is op vlak van PR voor de lobby in kwestie. Dat helpt allemaal niet.

© BUUR

Da’s waarom het duurzaamheidskompas van het stedenbouwkundig bureau BUUR uit Leuven zo verfrissend is. Het toont alle aspecten, onderverdeeld in zes grote domeinen, die te maken hebben met duurzaamheid of een duurzaam streven. BUUR ontwikkelde het om stedenbouwkundige projecten te evalueren. Elk aspect kan gescoord worden en opnieuw onderverdeeld in deelaspecten. Je weet dat je aandacht kan hebben voor al de onderdelen.

“Het is een open systeem in tegenstelling tot de bestaande meetinstrumenten in de wereld van de bouw zoals LEED en BREEAM”, zegt Johan Van Reeth van BUUR. “Die meetinstrumenten hebben hun merites maar werken minder goed voor complexe systemen. Context is belangrijk. De verwachtingen voor hartje Sint-Joost-Ten-Noode zijn bijvoorbeeld anders dan voor de nieuwe ontwikkelingen aan de Vaartkom in Leuven. Die meetinstrumenten houden daar geen rekening mee. Het duurzaamheidskompas dat we hebben laten ontwikkeld laat toe om prioriteiten te kiezen en te verifiëren of je met alle aandachtspunten rekening hebt gehouden.”

Ontdek het vooral zelf: http://sustainabilitycompass.eu/