Circuit: de Kringwinkel waar je niets kan kopen

Met de focus op herstellen, delen en huren

Circuit: de Kringwinkel waar je niets kan kopen

De Antwerpse Kringwinkel lanceert een circulaire spin-off: Circuit. Het project zit nog in haar beta-periode, maar legt mee de kiem voor nieuwe buurtwerking. Ik sprak hierover met Katrien Van Den Bleeken.

Van Den Bleeken is projectcoördinator van Circuit, een nieuw initiatief van de Antwerpse vleugel van de Kringwinkel. Circuit huist voorlopig in containers in een zuidelijke uithoek van ’t Stad, maar daar wordt de basis gelegd voor een nieuwe vorm van circulair samenwonen en -werken.

Katrien Van den Bleeken: Dat is alvast de ambitie. We hebben hier nu de ruimte om te experimenteren en te zoeken naar enerzijds een goed plan van aanpak, maar ook naar een duidelijke nood bij buurtbewoners. Het project bouwt verder op eerdere initiatieven van De Kringwinkel zoals de organisatie van Repair Cafés en de opstart van herstelateliers. Met Circuit willen we de volgende stap zetten en echt een service aanbieden aan de nieuwe buurt die hier gebouwd wordt.

En die nieuwe buurt, dat is Nieuw Zuid. Een nieuwe wijk met 5000 inwoners die stilaan vorm begint te krijgen in de schaduw van het justitiepaleis.

Katrien Van den Bleeken: Correct. Het idee is dat niet alleen Circuit, maar ook circulaire projecten van IMEC, EcoPower en anderen, mee geïntegreerd worden in de wijk en er ook fysiek een centrale plaats innemen.

‘Er verdwijnen nog te veel materialen uit de kring.’

Waarin verschilt Circuit van jullie klassieke kringwinkels?

Katrien Van den Bleeken: We gaan niets verkopen via Circuit. Dus in die zin is het geen winkel. We voelen aan dat er nood is aan een meer gevarieerde aanpak. Er verdwijnen nog te veel materialen uit de kring. Hout bijvoorbeeld is een pijnpunt binnen de kringwinkels. Daarom proberen we met Circuit andere pistes uit te puren: herstellen, delen en huren.

En hoe zie jij als projectcoördinator dan de rol van Circuit?

Katrien Van den Bleeken: Momenteel focussen we ons op twee luiken: fiets- en electroherstel en een uitleenbibliotheek. Deze geven ons de ruimte om te experimenteren met een aantal samenwerkingsvarianten. Iedereen kan langskomen voor kleine herstellingen, maar de manier waarop varieert. Of onze medewerkers maken je fiets. Of je steekt mee de handen uit de mouwen en repareert samen je fiets. Op die manier leer je ook zelf zaken herstellen. Of je komt langs en maakt eenvoudigweg gebruik van het herstelmateriaal ter beschikking aan een vrije bijdrage. Zo kunnen we verschillende diensten uittesten en volop te pionieren.

Merk je dat er ook vraag is in Antwerpen voor deze aanpak?

Katrien Van den Bleeken: Toch wel. Tijdens het zoeken merkten we dat er toch wel enkele niches zijn waar mensen nood aan hebben. Bij fietsen merk je dat vooral kleine herstellingen bijzonder duur zijn bij fietsenmakers, en er ook minder bereidheid is om deze überhaupt aan te nemen wanneer bijvoorbeeld de fiets niet van hen komt. Bij het uitlenen van materiaal blijkt dan weer dat mensen graag minder materialistisch willen gaan leven, maar er af en toe toch nood is aan bijvoorbeeld extra servies of een uitzonderlijk gereedschap. Het is dit type van gaten in de economie die we circulair willen aanpakken.

‘Of onze medewerkers maken je fiets. Of je steekt mee de handen uit de mouwen en repareert samen je fiets.’

Hoe zie je dit project op termijn schalen?

Katrien Van den Bleeken: Een cruciaal element om circulaire wijken te creëren is door bij de start na te denken hoe je het circulaire mee integreert bij de (op)bouw. Dat kan op een klassieke manier van co-housing en gemeenschappelijke ruimtes, maar dat zou ook verder kunnen. Door deelprojecten echt mee te nemen in het dna van de wijk kan het ook van bij de start meegenomen worden in het sociaal weefsel. Als projectontwikkelaars, de stad, lokale partners en ondernemers nadenken over hoe je ontmoetingsruimtes kan creëren waar samenwerken wordt gestimuleerd. Dingen herstellen en delen zijn daar een onderdeel van, maar het kan ook ruimer worden door echt een circulaire hub te creëren in de wijk: een plaats waar je bewoners prikkelt om circulair na te denken over voeding, materialen, energie, …

Ik moet direct denken aan het zeer klassieke concept van “de gemeenschappelijk ruimte” in een appartement. De lift, het dak, de trappen en hal. Dit gaat verder omdat er een duidelijke missie en visie aangekoppeld is. Hoe houd je die koers?

Katrien Van den Bleeken: Die vergelijking gaat wel op. We proberen een kader te creëren met een duidelijke missie. Binnen dat kader gaan we in gesprek in de buurtbewoners. We willen ook ruimte bieden voor ondernemers die aan de slag gaan binnen die missie. We hebben hier nu al HNST, pure by luce en W.R.Yuma op de site. Op die manier wordt het verhaal ook tastbaar en stimuleren we bezoekers en bewoners om de circulaire reflex te maken.

Boeiend. Veel succes de komende jaren met het pionierswerk!

Katrien Van den Bleeken: Merci!

Circulaire speeltuin
circuit is een circulaire speeltuin voor iedereen die duurzaam wil consumeren door workshops, herstel, circulaire en tweedehands producten.