Zeronauten blijven overtuigen

We geven een nieuwe impuls aan de Zeronaut community. Meer dan ooit is er nood om actie te ondernemen om de planeet leefbaar te houden.

Zeronauten blijven overtuigen
Photo by Alena Vavrdova / Unsplash

Blijven overtuigen. Want we zijn er nog niet.

We geven een nieuwe impuls aan de Zeronaut community. Meer dan ooit is er nood aan actie om de planeet leefbaar te houden. Zeronaut wil mensen verbinden, in contact brengen, ideeën uitwisselen en actie stimuleren. Defaitisme is niet aan de orde. Het is niet te laat. Het is nooit te laat. We zijn in staat binnen de grenzen van het leefbare te blijven met onze samenleving, cultuur, economie,... maar er valt tegelijk geen seconde te verliezen.

Het is niet te laat. Het is nooit te laat.

Grote, machtige groepen in de wereld willen maar niet inboeten om rekenschap af te leggen over het klimaat. Sommigen willen zelfs niet erkennen dat doortastende, duurzame actie nu noodzakelijk is om de planeet morgen leefbaar te houden. Of het kan hen geen barst schelen, of ze willen niet opdraaien voor de onontkoombare kosten,  of ze willen niet als eerste springen. Meestal komt het neer op steeds weer hetzelfde refrein: de bottom line vandaag is belangrijker dan de mogelijkheid van een bottom line in de toekomst.

Activisme. Duh!

Daarom moeten we ons niet laten wegzetten als simpele activisten. Zonder activisme verandert er helemaal niets, knallen we met zijn allen op de planetaire grenzen en maken we alles kapot wat ons dierbaar is. Fact.

We moeten druk blijven uitoefenen. Alleen zo komen dingen in beweging. Zeronaut is een klein groepje mensen die vanuit een klein landje, die kleine actie ondernemen. We zullen blijven proberen mensen te overtuigen. Een duurzame, gezonde wereld is mogelijk.  

Het belangrijkste speelt zich af tussen de oren. De overtuiging van de noodzaak van verandering is een eerste voorwaarde. Daarna de visie. We hebben het over een transitie die zonder onderscheid aan alle krachten in de samenlevingen appeleert.

Al te vaak wordt in de bestuurskamers nog hooghartig gegniffeld als het over klimaatdoelstellingen en duurzame initiatieven gaat. Want zij weten toch veel beter dan de naïeve groenen hoe de wereld écht draait, niet? Bevestigende blikken rond de tafel. Het is een vorm van lafheid. Wat is er nog nodig om de ernst en het belang van de klimaatzaak voldoende door te laten dringen in de corporate headspace?

Vergeet zelfregulering

Een essentiële rol is weggelegd voor de overheden. Talloze keren is al bewezen dat bij voorbeeld zelfregulering bij de industrie vooral inactie tot gevolg heeft. Neem het PFOS-schandaal gerust als voorbeeld. De overheid zal veel meer lef nodig hebben, moeten weerstaan aan de machtige lobby's van het status quo... iets wat vandaag nog al te vaak mankeert. Onze ecosystemen verkwanselen is al te lang gratis geweest.

Ieder individu kan zijn uiterste best doen om haar/zijn gedrag te veranderen om een kleinere voetafdruk te hebben. Elke kleine revolutie moeten we toejuichen maar het mag de aandacht niet afleiden van de belangrijkste verandering: de coherente transitie naar een wereld waarin de mens geen negatieve impact meer heeft. Het heeft geen pas de verantwoordelijkheid enkel af te schuiven op het individu. No can do. Pak alle pollutie aan, niet slechts één deel ervan.

Bescherm de planeet

Schrijf je in als lid van onze community en ontmoet gelijkgestemden. Bouw mee aan een netwerk van mensen die vooruitgang willen boeken in het beschermen van de planeet en de natuurlijke omgeving.