Waterdamp is ook broeikasgas

Waterdamp heeft een grote invloed op de temperatuur, zowel negatieve als positieve.

Waterdamp is ook broeikasgas

Wanneer men over broeikasgassen en de opwarming van de aarde praat, gaat het bijna uitsluitend over CO2 en methaan. Toch zijn deze stoffen in miniem kleine concentraties aanwezig, zeker wanneer u ze vergelijkt met waterdamp, wat in concentraties tussen de 1 en 4% voorkomt (CO2 = 0,038%, Methaan = 0.00022%). Daarbovenop heeft ook waterdamp grote invloed op de temperatuur, zowel negatieve als positieve.

Verdamping zorgt voor meer waterdamp en dus meer wolken. Deze wolken schermen het aardoppervlak af van de zon en weerkaatsen een deel van de warmte. Anderzijds weerkaatsen en absorberen de wolken ook een aanzienlijk deel van de warmte die de aarde uitstraalt en dragen ze zo bij aan de opwarming van de aarde. Het netto-effect zou een koeling van de aarde zijn maar hangt in grote mate af van welke wolken er gevormd worden. Lage bewolking (stratus bewolking) sluit het aardoppervlak goed af en weerkaatst een groot deel van het zonlicht. Een ander soort bewolking (Cirrus) heeft dan weer het tegenovergestelde effect.

Momenteel zou de bewolking de temperatuur op aarde met een 5-tal graden verlagen maar of dit in de toekomst ook zo blijft is onzeker.

Er is echter nog meer aan de hand met waterdamp. Door de opwarming van de aarde en de warmere lucht, ontstaat er meer waterdamp. Warmere lucht kan meer waterdamp vasthouden. Waterdamp heeft een versterkende werking op het stijgen van de temperatuur. Voor elke graad temperatuurstijging door CO2, komt er ook een graad bij door verhoogde aanwezigheid van waterdamp.

No problem

Een belangrijk argument om waterdamp af te schrijven als broeikasgas is haar korte levensduur. Wanneer de lucht verzadigd is, valt de overtollige waterdamp eruit en is het probleem opgelost. Een verhoogde concentratie aan waterdamp overleeft maar enkele dagen. Methaan daarentegen blijft een 10-tal jaren actief als broeikasgas en het verlagen van het CO2-gehalte tot pre-industrialisatie niveaus zal 100-den jaren duren.

Niet helemaal juist

Door het verbranden van fossiele brandstoffen (bij verbranding komt ook water vrij), door het bovenhalen van ‘fossiel water’ uit diepe aquifers en door het verstoren van de natuurlijke watercyclus verdubbelt het gehalte aan waterdamp in de troposfeer tegen het einde van deze eeuw. Dit resulteert in een verdubbeling van de opwarming door waterdamp in vergelijking met wanneer de waterdamp constant blijft.

Wolken zijn de grote onbekende

Wat het juiste effect van een verhoogde concentratie aan waterdamp zal zijn is moeilijk te voorspellen. Wolken vormen een grote onzekere speler in het klimaatopwarmingsverhaal en hun effect kan elke kant op. Dat waterdamp echter een rol speelt in het klimaatprobleem als broeikasgas staat buiten kijf.