De voordelen van kleine, betaalbare en zuinige elektrische voertuigen

Kleinere modellen maken elektrische wagens betaalbaarder en een stuk duurzamer qua grondstoffenverbruik. Vooral de winst op het vlak van kostbare metalen is groot. Beperk je ook nog eens de hoeveelheid korte ritten, dan vergroot de winst nog meer.

De voordelen van kleine, betaalbare en zuinige elektrische voertuigen
Photo by JUICE / Unsplash

De Europese vraag naar grondstoffen voor batterijen zal tussen nu en 2050 snel toenemen. Europa spant zich immers in om over te schakelen op uitstootvrij wegvervoer, essentieel om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Die grondstoffen bestaan voor een groot deel uit belangrijke, vaak schaarse metalen die nodig zijn voor het elektrificeren van voertuigen. Volgens een nieuwe analyse van mobiliteitsorganisatie Transport & Environment (T&E) kan de hoeveelheid van deze metalen tot bijna de helft worden teruggedrongen tegen 2050 enkel en alleen door personenwagens en bestelwagens kleiner te maken. Op die manier kan ook de batterij kleiner worden.

Vooral het ingrijpen op de grootte van de accu’s blijkt een enorm effectieve maatregel om de vraag naar metalen te verminderen, zegt T&E. Ze roepen de Europese beleidsvoerders dan ook op om hierrond actie te ondernemen.

Schaarse grondstoffen

Als we ons wagenpark tegen 2050 volledig emissievrij willen krijgen, zal Europa tweehonderd keer zoveel grondstoffen voor de productie van batterijen nodig hebben dan vorig jaar het geval was. Omdat die grondstoffen kostbaar en schaars zijn, stelt T&E in de analyse dat we ze beter niet verspillen aan grote auto's met dito batterijen. Bovendien kan dat de elektrificatie van ons wagenpark stimuleren, want hoe minder dure grondstoffen, hoe betaalbaarder de auto.

Dat kan door ze te verkleinen in grootte, door meer te investeren in innovatieve batterijchemicaliën en ook door beleid te voeren dat gericht is op het verminderen van het aantal privéritten met de auto. Dit alles kan de vraag naar de belangrijkste metalen lithium, nikkel, kobalt en mangaan met 36 tot 49 procent doen afnemen.

Efficiëntie

“Europa moet zijn hele wagenpark tegen 2050 elektrificeren, maar dat brengt een groeiende vraag naar metalen voor batterijproductie met zich mee”, zegt Julia Poliscanova van T&E. “Als we niet dezelfde fout willen maken en opnieuw afhankelijk worden zoals dat het geval was met olie, moeten we efficiënt omgaan met deze grondstoffen. Oneindig zijn die niet. Kleinere elektrische auto’s zijn niet alleen een ecologische must, maar maken ook deel uit van een gezond economisch en industrieel beleid.”

Het verkleinen van de accu door de elektrische wagens kleiner te maken, blijkt de meest effectieve manier om de vraag naar metalen te verminderen (een afname van 19 tot 23 procent). Volgens T&E heeft Europa meer kleine, beter betaalbare en zuinigere elektrische voertuigen nodig in plaats van de grote SUV-modellen die nu vooral op de markt komen. Hiervoor kijkt de organisatie naar nationale overheden die bijvoorbeeld belastingvoordeel kunnen verlenen op kleinere modellen, en naar de EU om aangepaste batterijnormen aan fabrikanten op te leggen.

Kleine auto’s hebben als bijkomend voordeel dat hun accu’s minder grondstofintensieve chemische stoffen nodig hebben, waardoor de vraag naar metaal opnieuw met 20 procent kan verminderen.

Ten slotte kan het terugdringen van het aantal autoritten de vraag naar metalen met nog eens 7 tot 9 procent doen dalen. Hiervoor dienen beleidsvoerders het gebruik van privéwagens voor korte ritjes te ontmoedigen en in te zetten op alternatieve manieren van vervoer.

Bron: IPS