Voedselverspilling en de Vlaamse peren

Wat hebben Vlaamse peren te maken met de wereldwijde voedselverspilling?

Voedselverspilling en de Vlaamse peren
Photo by Jonathan Mast / Unsplash

10% van de peren wordt niet geplukt in Vlaanderen. Dat komt overeen met zo’n 34.000.000 kilogram van de voorspelde oogst. Een maatregel die bij velen de wenkbrauwen deed fronsen en het debat rond voeding weer even actueel maakt als de discussie rond de ’muffin man’ in 2010.

Voedselverspilling is uiteraard geen nationaal probleem, maar een wereldwijd knelpunt. In 2011 bracht het FAO (Food and Agriculture Organisation) van de V.N. nog een bevattelijk rapport ’Global food losses and food waste’ uit dat de voedselketen becijfert. We nemen het rapport erbij om de Belgische perenvernietiging beter te kaderen.

Hoeveel verspillen we eigenlijk?

De gemiddelde Europeaan gooit jaarlijks zo’n 95 tot 115 kg voedsel weg. Ter vergelijking, voor inwoners in Afrika of Zuidoost-Azië is dit slechts 6 tot 11 kg eten op jaarbasis. Dit is slechts het gewicht dat rechtstreeks door de consument de vuilbak ingaat. Als je de keten in zijn geheel bekijkt, kom je voor Europa uit op 280 tot 300 kg verspilde voeding per capita. Een gigantisch cijfer, zeker als je beseft dat er jaarlijks per persoon zo’n 900 kg etenswaren geproduceerd wordt. Een derde gaat dus verloren in de voedselketen.

Elk jaar verspillen we een derde van de wereldwijde voedselproductie — een totaal van zo’n 1,4 miljard ton.

Peren in perspectief

Wanneer we naar groenten en fruit kijken in Europa zien we dat sowieso reeds 20% van de productie verloren gaat bij de oogst. Als we dit getal even vertalen naar onze geliefde Vlaamse peren dan blijkt dat we — zonder de Russische boycot — zo’n 70 miljoen kg peren niet eens de veiling zou halen.* Kijken we verder in de keten dan zien we dat voornamelijk de supermarkt (10%) en de consumenten (19%) zorgen voor de grootste percentuele verspilling. Samen komt dit uit op een verspilling van zo’n 69  miljoen kg, vergelijkbaar met het verlies bij de oogst.

De hoeveelheid die we jaarlijks laten liggen in de winkel en thuis weggooien, is het dubbel van de vernietigde peren n.a.v. de perenboycot.

De cijfers voor Europa tonen aan dat alle fase van de keten voor verlies zorgen. Je kan dus gerust zeggen dat alle deelnemers aan de keten medeplichtig zijn.

"We gebruiken hier de Belgische cijfers, maar Limburg en Vlaams Brabant nemen quasi alle perenproductie voor hun rekening in ons land."

Infographic brengt wereldwijde cijfers in beeld

Het rapport maakte niet enkel voor Europa de opdeling maar onderzoekt hoeveel er wereldwijd in elke fase (oogst, distributie, verwerking, …) verloren gaat. Het FAO lijst verder in het rapport ook elf belangrijke redenen op die aan de basis liggen en geeft ten slotte ook een aantal best practices mee om het probleem aan te pakken.

De statistieken uit het FAO-rapport werden nu in beeld gebracht in een knappe infographic die de ongelooflijke verspilling visualiseert. Deze beperkt zich zeker niet tot één bepaalde type voeding. Je kan dus echt wel spreken van een systeemwijd probleem.