Visuele voorstelling van de opwarming van de aarde

Het temperatuurverloop sinds 1880 in één animatie.

Visuele voorstelling van de opwarming van de aarde

Er zijn believers en non-believers wanneer het gaat over klimaatopwarming. Enkele maanden geleden verscheen het bericht dat er de laatste 15 jaar geen opwarming van de aarde was maar dat we mogelijks terug in een kleine ijstijd zouden terecht komen. Nochtans heeft de NASA met behulp van meer dan 1000 meetstationsgegevens over de hele wereld, temperaturen van de zee-oppervlakte en gegevens van Antarctische onderzoeksstations een analyse gemaakt van het temperatuurverloop sinds 1880. Hieruit blijkt dat 2012 het 9de warmste jaar was, met alle 10 de warmste jaren in de periode van 1998 tot nu.

Duidelijke opwarming

Wetenschappers benadrukken dat weerpatronen sterk kunnen fluctueren van jaar tot jaar, en dat men voor trends moet kijken naar periodes van 10 tot 30 jaar. Wanneer men de temperatuurgegevens zo bekijkt, blijkt dat de laatste 10 jaar warmer waren dan dezelfde periode daarvoor. En ook deze 10 jaar waren op hun beurt warmer dan de 10 jaar hiervoor. De aarde is dus duidelijk aan het opwarmen, en volgens GISS klimatoloog Gavin Schmidt is de reden voor deze opwarming de verhoging van de broeikasgassen en dan voornamelijk de toename van CO2 in onze atmosfeer.

Verhoging CO2

In 1880 bedroeg het gehalte CO2 nog 285 ppm, om in 1960 op te lopen tot 315 ppm. Momenteel zit CO2 op een concentratie van 390 ppm. Door de opwarming gaat niet elk jaar warmer zijn dan het vorige, er zullen ook nog koudere jaren volgen. Wat nu al wel duidelijk blijkt, is dat het voorkomen van extreme weersomstandigheden sterk toeneemt. Zo beleefde Amerika in 2012 de warmste zomer ooit en kampt Nieuw-Zeeland met de droogste periode in 70 jaar.

Visuele voorstelling opwarming

Om de opwarming visueler voor te stellen heeft de NASA een video gemaakt waarin de relatieve temperatuur tov de periode 1951 – 1980 wordt weergegeven. Hieruit blijkt overduidelijk dat de laatste 10 jaar veel warmer zijn geweest.