Visserij, baggerwerken en dammen bedreigen Amazone-dolfijnen

De bedreigde Orinocodolfijn in het Amazone krijgt niet alleen te maken met visserij, maar ook met de bouw van dammen en baggerwerken. Dat blijkt uit een Britse studie die de verschillende dieren volgde met satellietzenders.

Visserij, baggerwerken en dammen bedreigen Amazone-dolfijnen
Foto Nortondefeis CC BY-SA 4.0

De wetenschappers volgden de bewegingen van acht exemplaren in de Peruaanse Amazone. Daaruit blijkt dat 89 procent van het leefgebied van de dolfijnen ook wordt gevist.

“Het is duidelijk dat de Amazone-rivierdolfijn steeds meer wordt bedreigd door mensen”, zegt Elizabeth Campbel van de Universiteit van Exeter. “Visserij kan niet alleen de prooien van dolfijnen uitputten, de dieren lopen ook zelf gevaar opzettelijk gedood te worden of te eindigen als bijvangst.”

Bijvangst is al dertig jaar een bekende bedreiging voor de dolfijnen, zegt Campbell. Maar er zijn geen betrouwbare gegevens over hoeveel dolfijnen er per jaar worden gevangen.

Dammen en baggerwerken

De onderzochte dolfijnen bleken gemiddeld 252 km verwijderd te zijn van de dichtstbijzijnde dam en 125 km van de dichtstbijzijnde baggerlocatie. Dat lijken grote afstanden, zeggen de wetenschappers, maar het leefgebied van de dieren is makkelijk ruim 50 kilometer groot. De gevolgen van baggerwerken of en dambouw kunnen grote delen van de rivierhabitats aantasten.

Bovendien leven veel andere dieren natuurlijk veel dichter bij de voorgestelde locaties dan de acht dieren die voor de studie werden gevolgd.

Wat we moeten leren uit de strijd tegen bosbranden
Het door droogte geteisterde Frankrijk staat voor een nieuw brandseizoen. Maar experts zien potentieel om de Franse bossen beter te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

Het is duidelijk dat de bouw van dammen, voornamelijk in Brazilië, een groeiende bedreiging voor de dieren vormt, zeggen de onderzoekers. Er zijn al 175 dammen in gebruik of in aanbouw zijn in het Amazonebekken, en nog eens minstens 428 gepland in de komende decennia.

Daarnaast vormen ook baggerwerken in vier grote rivieren in het Amazonebekken een bedreiging. De werken zijn bedoeld om de havens in de regio uit de breiden of de scheepvaart te vergemakkelijken.

Kans

Toch hebben de regeringen in Peru en buurlanden een kans om de biodiversiteit te beschermen, zeggen de onderzoekers.

“Peru heeft een kans om zijn vrij stromende rivieren te behouden, waardoor ze een veilige en gezonde habitat blijven voor rivierdolfijnen en vele andere soorten”, zegt Campbell. “Aangezien veel van de dammen en baggerprojecten zich nog in de planningsfase bevinden, adviseren wij de overheid om stil te staan bij de negatieve effecten die deze activiteiten al hebben gehad op riviersoorten elders.”

De wetenschappers vragen ook om de monitoringprogramma's voor rivierdolfijnen uit te breiden naar meer dieren over alle seizoenen heen, om de kennis van de soort en de bedreigingen te vergroten.