Verenigde Staten op de rooster gelegd tijdens de klimaattop in Bonn

Trump administratie daagt op met lege handen.

Verenigde Staten op de rooster gelegd tijdens de klimaattop in Bonn
Photo by Max Letek / Unsplash

De Trump-administratie kwam dit weekend zwaar onder vuur tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties in Bonn, Duitsland, waar het zijn nationaal klimaatbeleid diende te verhelderen.

Van 8 tot 18 mei vindt de internationale klimaattop van de Verenigde Naties plaats, de UNFCCC, in de voormalige West-Duitse hoofdstad Bonn.

Het vormt een inter-sessie conferentie tussen de afgelopen COP22 in Marrakesh en de aanstaande COP23 die in November in Bonn plaats zal vinden.

Alle 195 landen zijn er aanwezig om te bespreken hoe het nu verder moet na het Parijsakkoord. Ze bespreken ook hoe landen daadwerkelijk actie kunnen ondernemen om klimaatverandering te beperken.

Alle ogen zijn echter gericht op de Verenigde Staten. De Trump administratie kondigde reeds voor de top aan de ze uit het Parijsakkoord wil stappen.

Onder druk van zijn eigen administratie zag Trump zich echter gedwongen om deze verklaring te ontkrachten, en werd de beslissing of de VS al dan niet in het Parijsakkoord blijft uitgesteld tot de G7-top die in Palermo, Sicilië, plaats zal vinden op het einde van de maand.

Op Zaterdag 13 mei werden de Verenigde Staten onderworpen aan een multilaterale beoordeling, een vraag-en-antwoord sessie waar andere landen het nationale klimaatbeleid van de Trump administratie in vraag mogen stellen.

Parijs onnodig lastig

De afgevaardigde van de VS, Trigg Taley, verklaarde voor de voltallige internationale gemeenschap dat zijn administratie nog geen enkele maatregel voor klimaatbeleid heeft ondernomen, en dat Trump zich enkel wil richten op nationale veiligheid en de creatie van jobs.

Hij noemde het Parijsakkoord ‘onnodig lastig’ en wou geen beloftes maken in verband met toekomstige klimaatacties van de VS.

Verder bevestigde Taley dat Trump weldegelijk van plan is om het Clean Power Plan en andere milieuregulaties verder af te bouwen.

‘Trump heeft nog geen enkel klimaatbeleid, en wil zich enkel richten op nationale veiligheid en de creatie van jobs’

Dit Clean Power Plan is het voornaamste mechanisme dat bedrijven in de Verenigde Staten aanzet om hun uitstoot te reduceren en het lands voornaamste strategie om zijn emissie-doelstellingen voor 2020 te behalen.

Hevige reacties van verscheidene landen en partijen volgden op deze verklaringen. De delegaties van Brazilië, de EU, India, China en Zwitserland waren zeer mondig in hun verweer tegen de plannen van de VS.

Brazilië stelde het gebrek van marktmechanismen en groene certificaten in de VS in vraag -een strategie voor de reductie van uitstoot waar bijvoorbeeld België enorm op inzet.

India bekritiseerde het volledige gebrek aan financiële steun voor het GreenClimateFund, het klimaatfonds dat tijdens het Parijsakkoord werd opgesteld. De delegatie van de EU merkte bovendien op dat de Trump administratie geen enkele strategie heeft om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.

Voorwaarts, ook zonder Amerika

De houding van de Verenigde Staten tijdens de klimaattop toont duidelijk dat het land niet langer de interesse heeft om internationale klimaatregulatie te implementeren en laat vermoeden dat het land weldegelijk uit het Parijsakkoord wil stappen.

De hervorming van het energiesysteem en het aanpakken van klimaatverandering stopzetten, is geen optie.

De internationale klimaatgemeenschap loopt echter niet verloren zonder de steun van de VS. ‘De huidige onderhandelingen hebben een sterke richting en boeken veel vooruitgang’, stelde de Franse diplomate, Laurence Tubina, een van de belangrijkste architecten van het Parijsakkoord.

‘Er is geen weg terug’, stelde de Marokkaanse minister van Buitenlandse zaken en voormalig president van COP22 in Marrakesh Salaheddine Mezouar, ‘de internationale gemeenschap beseft dat de inzet en acties die het beloofde onomkeerbaar zijn.’

De hervorming van het energiesysteem en het aanpakken van klimaatverandering stopzetten, is geen optie.

Tijdens de klimaattop in Bonn werden ook andere landen ondervraagd, waaronder Frankrijk, Luxemburg, Canada, Griekenland, Spanje en Portugal.