Stervende bijen bedreigen onze voedselvoorziening

Al vele jaren sterven er grote hoeveelheden honingbijen bij imkers.

Stervende bijen bedreigen onze voedselvoorziening
Photo by v2osk / Unsplash

Al vele jaren sterven er grote hoeveelheden honingbijen bij imkers en in de tweede helft van 2012 kwamen er allerlei onderzoeken naar voren waar het gebruik van een bepaalde klasse van bestrijdingsmiddelen verantwoordelijk wordt gesteld. De Europese commissie is nog niet overtuigd van het gevaar van deze bestrijdingsmiddelen en heeft een nieuwe studie aangevraagd.

Om druk te zetten op de Europese Commisie is er een petitie opgestart om het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen volledig te verbieden. Maar met de bijen is er meer aan de hand.

Stervende bijenvolkeren

Al vele jaren zijn er problemen met uitstervende bijenvolkeren bij imkers, maar het afgelopen jaar kwam deze problematiek heel uitgebreid in het nieuws. Een Amerikaanse onderzoeker linkte het gebruik van bestrijdingsmiddelen van een bepaalde klasse (neonicotinoïden) aan een verminderde voortplanting, verhoogde misvorming en slechte oriëntatiezin. Al deze factoren zorgen ervoor dat de bijenvolkeren bij imkers drastisch achteruitgaan. Er werd zelfs geopperd dat de bijen zouden uitsterven indien er geen maatregelen worden getroffen en bestrijdingsmiddelen van deze klasse worden verboden. Een gevolg van het uitsterven van de honingbij zou een gigantische voedselcrisis zijn omdat vruchten niet meer bestoven geraken.

Ook een rapport gemaakt in opdracht van de milieucommissie van het Europees Parlement adviseert het voorzorgsprincipe i.v.m. met deze bestrijdingsmiddelen omdat een toenemend aantal onderzoeken bevestigen dat neonicotinoïden gevaarlijk zijn voor bijen.

Petitie tegen neonicotinoïden

Er is ondertussen een oproep gelanceerd om een petitie te ondertekenen om een compleet verbod te eisen op het gebruik van deze middelen, ondertekenen kan hier_ Petitie ondertekenen.

Enkele kanttekeningen

In het verhaal over de bijensterfte, onze voedselvoorziening en het effect van deze bestrijdingsmiddelen wordt dikwijls heel kort door de bocht gegaan. Om te beginnen wordt er altijd gefocust op honingbijen die vaak in heel grote concentraties worden gekweekt, soms zelfs honderden volken bijeen. Dit is vergelijkbaar met kippen in een legbatterij of intensieve veehouderij, waarbij men een uitbraak van ziektes kan verwachten. Bovendien is het uitsterven van de honingbijen onmogelijk, deze worden immers constant bijgekweekt en kunnen door imkers gewoon aangekocht worden.

Daarenboven zijn de bestrijdingsmiddelen zeker ook niet de enige boosdoener, er is ook een agressieve mijt, de varoamijt, die al vele jaren een groot probleem vormt en bijenvolken ernstig verzwakt waarna ze meestal sterven. Deze mijt wordt vaak bestreden met middelen die nog veel schadelijkere effecten hebben zoals ophoping in de was en eventueel in de bijen en zo een dodelijke hoeveelheid bereiken, …

Solitaire bijen zijn belangrijker

In Nederland alleen al zijn er zo’n 350 soorten solitaire bijen, dit zijn bijen die in de vrije natuur rondvliegen en alles alleen doen. Deze solitaire bijen zijn belangrijker voor de bestuiving dan honingbijen, zijn er ook beter in maar worden dikwijls verdrongen door de massaal uitgezette honingbijen. Maar om u gerust te stellen, er treedt absoluut geen voedselcrisis op door de massale honingbijsterfte_ uit onderzoek is gebleken dat geen enkele plantensoort in Nederland uitsterft als er geen honingbijen meer zouden zijn.

De grootste reden waarom deze echt belangrijke bijen, de solitaire bijen, sterven is het gebrek aan bloemen (voedsel) en een geschikt habitat. Deze bijen hebben dikwijls een beperkte vliegradius en vliegen meestal maar op 1 of enkele soorten bloemen.

Het eindigt niet bij de petitie

Onderteken dus zeker de petitie tegen bestrijdingsmiddelen, maar laat het daar niet eindigen. IJver ook voor het behoud van natuurgebied dat wordt vrijgelaten om te verwilderen, begrijp het belang van kleinschalige biotopen, van bloeiende wegkanten, van ongestoorde natuurgebieden, … Want als de solitaire bijen uitsterven, dan hebben we pas echt een voedselcrisis!

Meer info: