Sociale innovatie mikt op "Shared Value"

De centrale notie die het hedendaagse denken over sociale innovatie bepaalt, is die van “Shared Value” of “Gedeelde Waarde”.

Sociale innovatie mikt op "Shared Value"

De centrale notie die het hedendaagse denken over sociale innovatie bepaalt, is die van “Shared Value” of “Gedeelde Waarde”. De term werd bedacht door Michael E. Porter, professor aan de Harvard Business School, en Mark R. Kramer. Ze publiceerden hun intussen wereldberoemde definitie van de term in een artikel “Creating Shared Value” in de Harvard Business Review (Januari 2011).

In het artikel stellen de auteurs dat kapitalisme terecht onder druk staat. Een belangrijke reden daarvoor is dat bedrijven zich te eng focussen op korte termijn financiële winsten. Dat is mee de reden waarom ze te weinig oog hebben voor de echte noden van hun klanten, of bij voorbeeld het milieu. Porter en Kramer zien de oplossing in “Shared Value”. Ze proberen ondernemingen ervan te overtuigen hun missie beter te laten aansluiten bij de reële sociale noden. Zo schrijven ze:

“The solution lies in the principle of shared value, which involves creating economic value in a way that also creates value for society by addressing its needs and challenges. Businesses must reconnect company success with social progress. Shared value is not social responsibility, philanthropy, or even sustainability, but a new way to achieve economic success. It is not on the margin of what companies do but at the center. We believe that it can give rise to the next major transformation of business thinking.”

Porter en Kramer sloegen zelf al de hand aan de ploeg. Samen richten ze de Foundation Strategy Group (FSG) op, een consultancy voor sociale impact strategieontwikkeling en research.

Ook in ons land groeit de aandacht voor sociale innovatie. Zo tracht iDrops de ontwikkeling van sociale digitale tools te stimuleren en werkt de Brusselse consultancy i-propeller voor onder andere Telenet en Eneco aan sociaal innovatieve diensten.