Schone, betrouwbare energie uit planten

Demonstratieprojecten tonen aan dat het mogelijk is hernieuwbare energie te halen uit de micro-organismen die rond de wortels van planten leven.

Schone, betrouwbare energie uit planten
Photo by Josue Michel / Unsplash

Demonstratieprojecten tonen aan dat het mogelijk is hernieuwbare energie te halen uit de micro-organismen die rond de wortels van planten leven. In een volgend stadium wordt dit op grote schaal getest.

Hernieuwbare energie is sterk aan het opkomen momenteel. Zonne-energie wordt tijdens 2014 goedkoper dan energie gebaseerd op fossiele brandstoffen en wind-energie maakt overal in de wereld een sterke opmars. Toch zijn er ook nadelen verbonden aan deze vormen van hernieuwbare energie, zoals duidelijk bleek deze winter. Door een zonnig en winderig weekend was er een overschot aan energie waardoor wij Frankrijk moesten betalen om onze energie te aanvaarden. De pieken en dalen maken het moeilijk om een constante elektriciteitsvoorziening te garanderen.

Duurzame, schoon, betrouwbaar

Daarnaast zijn er momenteel ook nog problemen met recyclage en is de productie van zonnepanelen en windmolens ook energie-intensief. Daarom moet er verder gezocht worden naar echt duurzame en hernieuwbare energiebronnen, waarbij geen vervuilende productie komt kijken, er geen afvalproductie is en waarvan de energievoorziening constant is.

Zo’n hernieuwbare, volledig duurzame energiebron wordt momenteel ontwikkeld en er lopen al enkele proefprojecten. Zo is er op het dak van het Dutch Institute of Ecology een demonstratieproject opgezet dat al loopt sinds 2010 en waar elektriciteit wordt opgewekt door planten. Of beter gezegd de micro-organismen die rond de wortels leven.

Too good to be true?

De zon geeft via de fotosynthese energie aan de plant die de plant gebruikt om organische stoffen aan te maken. Een deel wordt gebruikt door de plant zelf, een groot deel wordt door de wortels uitgestoten. Hier wordt dit organisch materiaal afgebroken en geconsumeerd door de bodemorganismen. Hierbij komen energie-rijke elektronen vrij die opgevangen en gebruikt kunnen worden om elektriciteit te produceren.

Ondertussen is men al voorbij het demonstratie-stadium en ontwikkelt men een prototype om energie te halen uit rijstvelden. De eerste proeven hiermee zijn gepland voor 2014, we weten dus binnen enkele jaren wat het echte potentieel is van planten in onze toekomstige energie-voorziening.