Schaf energiesubsidies af

De niet-duurzame energiebronnen zoals fossiele en nucleaire energie genieten meer steun dan de hernieuwbare energie.

Schaf energiesubsidies af
© Guardian

Kort gesteld is het probleem van de energiesubsidies tweeledig. De niet-duurzame energiebronnen zoals fossiele en nucleaire energie genieten meer steun dan de hernieuwbare energie.  Bovendien slagen subsidies voor duurzame energie er wel in een markt op gang brengen, toch ze zijn zelden van belang om die markt op een gezonde en structurele manier te laten groeien. Hoog tijd dus om komaf te maken met een misplaatst subsidiebeleid.

In de ontwikkeling van alternatieve energie zijn er wereldwijd een aantal trends te bemerken.

  • 44% van nieuwe energiecapaciteit in 2013 was voor rekening van duurzame energiebronnen
  • Ook al daalde het totaal aantal investeringen met 12%, in 2013 was deze infrastructuurmarkt goed voor 214,4 miljard dollar.
  • Markten met een lage ontwikkelingsgraad groeien sterk, vaak ondersteund door subsidies.
  • Waar de meeste markten dalen zodra de subsidies afnemen, is voor geothemrie, hoe onderontwikkeld ook, een voortdurende langzame stijging merkbaar. Waarmee het een technologie is die op wereldschaal aantoont dat zonder subsidie het ook kan. Ook al is de groei trager, hij is stabieler.
  • Het eerst grote zonnepark dat zonder subsidie is gerealiseerd ligt momenteel op een dak van IKEA in Italië, wat de voorspellingen van 5 jaar geleden bevestigt.

Subsidies

Als we dan toch over subsidies voor energie hebben, dan misschien toch interessant om eens te kijken naar de steun die wereldwijd voor energie wordt betaald.

  • Het IEA rekent dat er in 2013 554 miljard dollar steun werd gegeven aan fossiele brandstoffen. Ondanks deze steun is de prijs voor olie gestegen tot 100$ per vat. De subsidies die we met onze belastingen betalen lijken de fossiele sector niet te hinderen om de prijzen steeds te laten stijgen.
  • Het IEA rekent daarbij ook dat er zo’n 100 miljard $ werd gesubsideerd in alle andere energiesectoren. Vreemd genoeg worden duurzaam en nucleair door IEA in één categorie gestoken.
  • Een analyse van de USC leert ons dan weer dat nucleaire energie voor 13% tot 98% gesubsidieerd wordt. Die 98% is berekend bij die centrales die wel de risico’s en afvalverwerking mee rekenen. Deze steun vertegenwoordigt 35% tot 263% van de productiekost en vertegenwoordigt 80% tot 603% van het prijsverschil met energie uit steenkool.

Ondanks al die inspanningen om energie ‘goedkoop’ te maken, rekenen de producten mondiaal elk jaar meer voor energie, en blijven 1,3 miljard mensen zonder elektriciteit en 2,5 miljard mensen zonder een niet-vervuilende gezonde voorziening om te koken.

Geopolitiek

Er lijkt één en ander te schelen aan de manier waarop we op deze planeet omgaan met energie. Vanuit geopolitiek standpunt houden ontwikkelde landen met een dergelijke subsidiebeleid de overdreven afhankelijkheid van hun economie van energiebronnen in stand. In de ontwikkelingslanden gaat deze subsidie dan vooral naar wie op het netwerk is aangesloten,(via goedkopere energie) waardoor de armsten in die landen (40%) niet genieten van dit voordeel.

Hiermee kan ik twee conclusies onderbouwen_

  1. Subsidie voor duurzame energie kan dan wel een markt op gang brengen, ze zijn zelden van belang om die markt op een gezonde en structurele manier te laten groeien.
  2. De niet-duurzame energiebronnen krijgen een veelvoud van de steun die aan duurzame energie wordt besteed.

Energiebesparing

Subsidies kosten ons allemaal veel belastinggeld en maken uiteindelijk alleen de aandeelhouders van de fossiele en nucleaire energieproducenten blij. Als we die subsidies zouden afschaffen, kan datzelfde belastinggeld geïnvesteerd worden in energiebesparing, waarbij iedereen aan zet kan zijn, en wat via het effect op het klimaat ook iedereen vooruit helpt. Zeker als die renovatie gebeurt door burgers in hun woning , of coöperatief in scholen en gemeenschapsgebouwen.

Het EIA en OECD berekende trouwens zelf dat het afschaffen van de subsidie voor fossiele energie de uitstoot van de CO2 uitstoot en verbruik aan primaire energie zou doen dalen met 10% tegen 2050, zonder enig andere ingreep (business as usual).

Waarmee de subsidies voor energie als voornaamste gevolg hebben dat we allemaal samen geremd worden om volluit voor duurzaam te gaan. Verkiezingsadvies bij uitstek: schaf ze gewoon af.