Rijke landen vergeten luchtkwaliteit in hun klimaatplannen

G20-landen vergeten de luchtkwaliteit in hun klimaatstrategieën, stellen gezondheids- en milieuspecialisten. Vooral de grote economieën hinken achterop, terwijl sommige ontwikkelingslanden belangrijke stappen zetten om de luchtvervuiling aan te pakken.

Rijke landen vergeten luchtkwaliteit in hun klimaatplannen
Photo by Marek Piwnicki / Unsplash

Hoewel 99 procent van de wereldbevolking slechte lucht inademt, houden de meeste welvarende landen in hun klimaatplannen nauwelijks rekening met het probleem. Dat blijkt uit het rapport van de Global Climate and Health Alliance (GCHA), een wereldwijde koepel van professionele gezondheidsorganisaties en milieu-ngo’s.

Het rapport is opgesteld als een scorekaart, waarbij de klimaatplannen beoordeeld worden die 169 landen elke vijf jaar opstellen in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs. Colombia en Mali komen daaruit naar voren als wereldleiders in de strijd tegen luchtvervuiling. Wat opvalt in de evaluatie is het schril contrast in aanpak tussen lage- en middeninkomenslanden en hun rijkere tegenhangers.

Landen kregen punten op 15 in vijf categorieën: de impact op de volksgezondheid, aanwezigheid van luchtverontreinigende stoffen, bronsectoren, economie en financiën, en bonuspunten voor bijkomende maatregelen.

G20 slagen niet

Op één na waren alle vijftien landen die meer dan de helft scoorden lage- of middeninkomenslanden: Ivoorkust, Nigeria, Pakistan en Togo met 10 punten; Ghana, Albanië, Bangladesh, Cambodja, El Salvador, Honduras, Moldavië, Sierra Leone elk met 9 punten. Colombia en Mali scoorden beide 12 op 15.

De G20-landen blijven echter, op een paar uitzonderingen na, ver onder het gemiddelde van 3,5 van de 15 punten. Dat betekent dat welvarende landen de samenhang tussen gezonde lucht en klimaat niet erkennen.Volgens het rapport dragen beleidsmaatregelen voor zuivere lucht, zoals de overstap naar hernieuwbare energie en het gebruik van schonere brandstoffen om binnenshuis te koken, ook bij aan de strijd tegen de klimaatverandering. Dat niet alleen, ze hebben ook een positief effect op de volksgezondheid en halen de kosten van problemen zoals astma en hartaandoeningen naar beneden.

Toch werden de gezondheidseffecten van luchtvervuiling slechts vermeld in een derde van de 169 onderzochte klimaatplannen. Nochtans ademt 99 procent van de wereldbevolking lucht in die niet voldoet aan de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Luchtvervuiling veroorzaakt 6,5 miljoen doden per jaar wereldwijd, volgens een recente studie in The Lancet. De verbranding van fossiele brandstoffen draagt volgens het GCHA-rapport in grote mate bij aan die vervuiling.

“Onze scorekaart bevestigt de menselijke kosten als we de onvermijdelijke uitfasering van fossiele brandstoffen uitstellen”, zegt Jess Beagley, onderzoeker bij GCHA. “De G20 zijn grote wereldwijde vervuilers en het is van cruciaal belang dat ze luchtkwaliteit in hun klimaatplannen opnemen. Maar geen enkele G20-regering haalt zelfs maar de helft van de punten. Dat duidt op een gebrek aan erkenning van het verband tussen klimaat en luchtkwaliteit, of een gebrek aan ambitie om actie te ondernemen.”

Bron: IPS