Rewilding: laat de natuur de dans leiden

De mens heeft de neiging om altijd in te grijpen in de natuurlijke processen.

Rewilding: laat de natuur de dans leiden
Photo by Jack Anstey / Unsplash

De mens heeft de neiging om altijd in te grijpen in de natuurlijke processen. Zeker in de landbouw is dit overduidelijk, maar ook bij het natuurbeheer, waterbeheer en zelfs bij de mogelijke oplossingen voor onze huidige problemen met de klimaatopwarming worden er vooral korte termijn oplossingen aangedragen. Ondertussen beseffen steeds meer mensen dat korte termijn oplossingen wel even werken, maar zware negatieve gevolgen kunnen hebben op lange termijn.

Permacultuur werkt samen met de natuur

Permacultuur is gebaseerd op verschillende principes, maar de rode lijn doorheen deze stroming is het volgen van de natuur. Wanneer men zich laat leiden door de natuur — Rewilding — en zo weinig mogelijk ingrijpt, dan gaat er heel veel vanzelf gebeuren. Ook compleet onverhoopte zaken die de positieve veranderingen in een stroomversnelling duwen.

Zo zorgen bomen voor meer neerslag en voeden ze de rivieren. In het Yellowstone park in Amerika hebben ze deze boodschap goed begrepen. Hieronder staat een TED-voorstelling waarin George Monbiot verschillende voorbeelden van ‘Rewilding’ aanhaalt waarbij de natuur problemen veel efficiënter en duurzamer oplost dan de mens ooit kan:

Wilt u naast het bekijken van deze presentatie nog meer over dit onderwerp lezen?