Prompt minder ziekenhuisopnames na sluiting Amerikaanse steenkoolfabriek

De sluiting van een steenkoolfabriek in Pittsburgh in het Amerikaanse Pennsylvania heeft vrijwel meteen geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal hartpatiënten in de regio.

Prompt minder ziekenhuisopnames na sluiting Amerikaanse steenkoolfabriek
Photo by Chris LeBoutillier / Unsplash

Toen in januari 2016 een van de grootste steenkoolfabrieken in Pittsburgh de deuren sloot, heeft dat vrijwel meteen tot een aanzienlijke verbetering geleid van de luchtkwaliteit in de omgeving. Uit een onderzoek in het vakblad Environmental Research: Health blijkt nu ook dat het aantal spoedopnames en bezoeken aan ziekenhuizen in de buurt voor hart- en vaataandoeningen, onmiddellijk begon te dalen. Die daling hield aan gedurende de hele periode van het onderzoek.

Cokes

Het onderzoek door artsen van de Grossman School of Medicine aan de Universiteit van New York wilde de gezondheidseffecten beoordelen van de sluiting van de Shenango Coke Works fabriek. Die fabriek had meer dan vijftig jaar lang cokes geproduceerd, een steenkoolproduct dat nodig is voor de productie van staal.

De fabriek was eerder al voor miljoenen dollars door de overheid beboet vanwege lucht- en watervervuiling. Onder druk van de gemeenschap kwam het in 2016 tot een sluiting.

Volgens de studie daalde vrijwel meteen daarna de gemiddelde dagelijkse concentratie zwaveldioxide, een giftig chemisch bestanddeel en bijproduct van de cokesproductie, met 90 procent in de directe omgeving van de fabriek en met 50 procent in een ander meetstation op ongeveer 10 kilometer afstand. Arseen, een ander bijproduct van kolenverbranding dat via zwevende deeltjes kan worden ingeademd, daalde met 66 procent.

Aanzienlijk minder ziekenhuisbezoeken

Na analyse van ziekenhuisgegevens bleek dat na de fabriekssluiting het aantal bezoeken voor hartproblemen aan lokale spoedafdelingen met 42 procent daalde.

Om die resultaten te kunnen vergelijken, bekeken de onderzoekers ook de statistieken van ziekenhuisopnames in de buurt van een nog werkende cokesfabriek in een stad op 120 kilometer ten oosten van Pittsburgh. Uit die resultaten bleek dat er hier geen dalingen te zien waren in het aantal ziekenhuisbezoeken en -opnames.

“Ons onderzoek levert overtuigend wetenschappelijk bewijs dat de sluiting van de Shenango cokesfabriek de uitstoot van fossiele brandstoffen en de daaraan gerelateerde luchtvervuiling aanzienlijk heeft verminderd. Hierdoor is de luchtkwaliteit en de cardiovasculaire gezondheid van de omwonenden verbeterd”, concludeert hoofdonderzoeker Wuyue Yu.