Positief signaal tegen ontbossing op mini-klimaattop

Toch positief nieuws vanop de mini-klimaattop van de Verenigde Naties deze week.

Positief signaal tegen ontbossing op mini-klimaattop
Photo by Davi Mendes / Unsplash

De mini-klimaattop van de Verenigde Naties die deze week in New York werd gehouden was vooral een opwarmer voor dé grote klimaatconferentie van Parijs 2015. Toch was de samenkomst in New York cruciaal om regeringen, bedrijven en organisaties samen te brengen. Zo kwam er positief nieuws uit China én in de strijd tegen ontbossing.

Eén van dé verwezenlijkingen van deze mini-klimaattop is de belofte om het verlies van wouden wereldwijd tegen 2020 te halveren en zelfs helemaal te stoppen tegen 2030. Deze inspanning zou een CO2-uitstoot vermijden die vergelijkbaar is met de totale uitstoot van het miljard personenwagens dat momenteel wereldwijd rondrijdt! Terwijl de ontbossing wordt afgebouwd, zal er ook geïnvesteerd worden in het herstel van 350 miljoen ha aan aangetaste gebieden, een oppervlakte zo groot als India.

Onder de ondertekenaars van de ‘Verklaring van New York’ zijn landen als Groot-Brittannië, Duitsland en Noorwegen. Daarnaast tekenen ook bedrijven als Kellogg’s, Nestlé, palmolieproducent Cargill, de Aziatische papierreus Asia Pulp and Paper (APP) en het Wereldnatuurfonds (WWF). Er is ook een stijgende tendens tot divestement, namelijk het weghalen van geld uit de fossielebrandstofindustrie. Zo stoppen de olie-erfgenamen Rockefellers met hun beleggingen in ‘Big Oil’ en investeren ze 2 miljoen dollar in hernieuwbare energie. Bovendien kondigde China voor het eerst een concreet cijfer aan om z’n CO2-uitstoot te verminderen, namelijk met 45 procent tegen 2020.

Een recent artikel van The Economist maakt duidelijk dat Brazilië wereldleider geworden is in de strijd tegen ontbossing (als ‘ontwikkelingsland’ nota bene). Sinds midden 1990 heeft het via drie ingrepen gewerkt aan dit beleid: verbodsbepalingen, beter bestuur en een verlaagde druk van consumenten.

Bossen zijn een cruciaal onderdeel van een oplossing voor het klimaatprobleem, ze brengen talloze voordelen voor alle lagen van de maatschappij. Op dus naar meer goed nieuws voor bossen in de wereld! Tenslotte onderzoeken wetenschappers het gebruik van een enorm potentieel aan beschikbare ruimte_ de oceanen. Binnenkort meer over de groene toekomst van zeewier en algen!