Polyface Farms toont boeren gezonde toekomst

Fastfood en gezond vlees dat op een duurzame manier wordt geproduceerd, lijkt een contradictio in terminis. En toch.

Polyface Farms toont boeren gezonde toekomst

De fastfoodketen Chipotle heeft een kleine 2 maand geleden een promo-filmpje uitgebracht over het spel ‘The Scarecrow’ dat ze lanceerden. Ze positioneren zichzelf als ‘The Good Guy’: een bedrijf dat gezonde producten gebruikt en enkel vlees dat op een duurzame manier wordt geproduceerd, vrij van hormonen en antibiotica. Het leek op dat moment een heel grote publiciteitsstunt, in mijn ogen ongeloofwaardig.

Fastfood en gezond vlees dat op een duurzame manier wordt geproduceerd, lijkt immers een contradictio in terminis. En toch.

Na wat dieper graven blijkt echter dat Chipotle al verschillende jaren (sinds 2009) samenwerkt met Polyface Farms. Dit is de boerderij van Joel Salatin en zijn familie en werkt op een radicaal andere manier dan de huidig veeboeren. Dieren krijgen bijna uitsluitend gras, lopen het grootste deel van hun leven buiten in de zon en dit proef je ook aan het vlees. Het hele systeem is zo opgezet dat het de natuurlijk gang van zaken zo dicht mogelijk benadert en dat alles zo efficiënt mogelijk verloopt. In onderstaande video wordt de wonderbaarlijke werking van dit bedrijf uitgelegd, en het is deze weg die we moeten inslaan, niet die van de GGO’s, pesticiden en industrialisatie!