‘Ploegen is dodelijk‘

Laten we een voedselbosnetwerk door Vlaanderen aanplanten

‘Ploegen is dodelijk‘
Photo by antonio molinari / Unsplash

Elk jaar kleuren de CO2 satellietbeelden van NASA rood tijdens het ploegseizoen. Waarom? Door de aarde om te keren worden er ontelbaar veel regenwormen, bacteriën en schimmels gedood en blootgesteld aan de atmosfeer. Hun hoofdbestanddeel is koolstof en dit wordt uiteindelijk omgezet in CO2.

De korte termijn oplossing voor deze problematiek is eerst en vooral het drastisch verminderen tot zelfs het elimineren van de ploeg. De langetermijnoplossing is om een netwerk van voedselbomen aan te planten en meer noten in ons dieet te integreren.

Bomen en schimmels

Bomen en vooral de schimmels die zich aan de boomwortels voeden slaan onmenselijk veel CO2 op, veel meer dan eenjarige gewassen zoals graan of maïs. De landbouw ziet enorm af van uitdrogende winden, bomenranden zorgen voor een stevige windbuffer.

Water is een van de meest schaarse goederen in de landbouw. Eenjarige gewassen en een slecht bodembeheer liggen aan de oorzaak hiervan. Bomen kunnen dankzij hun diepe wortelstelsels periodes van extreme droogtes beter overleven dan eenjarigen. Meer nog, bomen creëren ondergrondse ‘meren’ waardoor de waterhuishouding in z’n geheel verbetert.

Bomen houden regenwater niet alleen beter vast, ze vertragen ook de regen waardoor er minder kans is op overstroming. Het meest merkwaardige is misschien wel dat bomen voor een opwaartse luchtbeweging zorgen dankzij hun verdamping waardoor ze waterdampen vanuit de zee landinwaarts trekken.

Dat hun blaadjes ervoor zorgen dat aangrenzende landbouwvelden gratis meststof krijgen, is uiteraard een mooi extraatje.

Meer noten eten

Moeten mensen nu meer noten eten? Ja en nee. Een mens verandert zeer moeilijk van gewoontes, vandaar dat we noten in ons dieet moeten laten sluipen. Indien we 10% van alle granen die we gebruiken in onze koekjes, pasta’s, broden, pizza’s,…vervangen door noten, dan kunnen we miljarden voedselbomen planten, zonder dat één iemand het smaakt.

De landbouw krijgt heel wat kritiek, maar we moeten stoppen met landbouwers te bashen.

De landbouw krijgt heel wat kritiek, maar we moeten stoppen met landbouwers te bashen. De oorzaak van onze waterproblematiek en slechte bodem is niet de boer, wel de maatschappij die de boer dwingt om zijn land uit te persen. Dit netwerk van bomen die na één keer planten voor meer dan honderd jaar voedsel produceren, moet er komen in samenwerking met landbouwers en de maatschappij hoort ze te betalen, niet alleen voor het voedsel, maar ook voor alle andere ecosysteemdiensten die ze ons hiermee leveren.

Het plan van Louis De Jaeger voedselbosontwerper bij Food Forest Institute om een voedselbos-strategie door Vlaanderen uit te werken, werd geselecteerd door Departement voor Landbouw en Visserij’s Go4Food, Voedselveranderaars.