Pleidooi voor een Open Design Hub

Pleidooi voor meer Open Design.

Pleidooi voor een Open Design Hub
Photo by Vishnu Mohanan / Unsplash

Vraag jij je ook af hoe we duurzamer kunnen gaan samenleven? Eén van de sleutels voor verandering is een ander soort design. Daarom hier een pleidooi voor een Open Design Hub.

Als we duurzame oplossingen willen ontwerpen moeten we ervoor zorgen dat deze mee kunnen evolueren. Open Design kan een uitweg kan bieden. Open Design is op zich niets nieuws, alle natuurlijke en technische systemen die de tand des tijds schijnen te overleven werken op deze manier: een combinatie van statische eigenschappen die dynamische variatie toe laten om te evolueren. Het grote verschil zit er in dat we vandaag zo’n evoluerende systemen actief kunnen co-creëren. De industrie heeft er om één of andere manier moeite mee om Open Design te introduceren, maar moeten we als maatschappij de industrie zijn eigen gang laten gaan? Dat zou wat te slaafs zijn.

Open source

In de software-wereld is open design al langer een krachtige methode voor ontwikkeling: open-source software neemt langzamer hand “private” software over. Neem bijvoorbeeld wordpress; een open en gratis website platform waar zich een heel ecosysteem rond ontwikkelt. Aan de ene kant kunnen gebruikers naar hun eigen wensen een website samenstellen, aan de andere kant biedt het talloze bedrijven de kans om er templates, uitbreidingen en diensten rond te bouwen.

Ook in de hardware wereld begint Open Design een plaats in te nemen. Kijk maar naar de electronica producent Arduino, de open source auto Wikispeed, de 40 productiemachines die Open Source Ecology aan het ontwikkelen is, … de lijst groeit elke dag.

Open, modulair, beter

Voorlopig blijft Open Design zich voornamelijk toespitsen op het ontwerpproces maar het kan ook toegepast worden op de producten en diensten zelf. De modulaire smartphone Phonebloks is daar een sterk, recent voorbeeld van. Of stel je even voor dat je je koffiezet kan hacken of upgraden zodat ze in plaats van één tas snelle koffie altijd twee tassen kwaliteitskoffie aankan. Stel je voor dat je je fiets eender wanneer kan uitbreiden tot tandem.

Hub

Open Design verbindt als geen ander de culturele, creatieve activiteiten met economische efficiëntie. Open Design kan zo een motor zijn die de duurzame, lokale economie aandrijft op basis van ‘gemeenschappelijk intellect’. Daarvoor moet dan wel een nieuwe ruimte gecreëerd worden, waar dit allemaal dient te gebeuren.

Open Design kan zo een motor zijn die de duurzame, lokale economie aandrijft op basis van ‘gemeenschappelijk intellect’.

Daarom pleiten we voor een Open Design Hub als proeftuin voor creatieve samenwerking: Een plaats waar de prototypes van deze nieuwe duurzame systemen kunnen worden gemaakt en getest. Waar mensen kunnen samenkomen en samenwerken aan de producten van morgen.