Planten kuisen de lucht heel efficiënt

De strategische plaatsing van grassen, klimop en andere groene planten heeft impact.

Planten kuisen de lucht heel efficiënt
Photo by Dinah Liu / Unsplash

De EU-commissaris voor Leefmilieu, Janez Potočnik, heeft 2013 uitgeroepen als het ‘Jaar van de lucht’. In de afgelopen jaren werd de luchtvervuiling al sterk teruggedrongen, maar fijn stof in onze steden vormt nog altijd een groot probleem. De luchtvervuiling verlaagt zelfs de gemiddelde levensverwachting in de meest vervuilde steden met 2 jaar. Om dit probleem aan te pakken gaan er vanuit Europa dit jaar waarschijnlijk strengere wetten komen rond luchtkwaliteit.

Niet enkel dieselauto’s veroorzaken problemen

In België zijn vooral fijn stof en stikstofdioxide (NO2) de grote boosdoeners en dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door onze liefde voor dieselauto’s. Maar ook houtkachels, de industrie en de landbouw dragen hun steentje bij. Volgens Frans Fierense, de expert lucht van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel) bestaat er echter geen wondermaatregel die de luchtvervuiling in één klap zal oplossen. ‘Er is een pakket nodig dat de uitstoot vermindert in alle sectoren: huishoudens, industrie, verkeer en landbouw.’

Invloed van groene planten

Waar dikwijls aan voorbij gegaan wordt, is de invloed die groene planten kunnen hebben op de hoeveelheid fijn stof en NO2. Tot nu toe bleek uit onderzoek dat de invloed van groene planten beperkt was tot ongeveer een verbetering van 5%. Hierbij moet men zelfs opletten dat het probleem door een verkeerd ontwerp niet word verergerd. Wanneer bomen te dicht bij elkaar worden aangeplant, kunnen ze de schadelijke stoffen gevangen houden onder hun bladerdek en zo het probleem van luchtvervuiling vergroten.

Uit recent onderzoek blijkt echter dat planten wel degelijk veel invloed hebben op de luchtverontreiniging in onze steden.

Bomen en planten bezitten de unieke eigenschap dat ze gassen, zoals stikstofoxiden, op kunnen nemen met hun bladeren. Ze gebruiken die stof vervolgens voor hun eigen groei waardoor het gas niet meer schadelijk is voor omwonenden. Datzelfde geldt voor fijn stof omdat dat aan bladeren kan blijven kleven, waarna het met een regenbui op de grond terecht komt en hier wordt vastgelegd.

Naast dit directe afvangen van schadelijke stoffen kan een rij bomen, bosjes of een houtwal de concentratie schadelijke stoffen in de lucht verminderen.

De vuile lucht botst op de bomen, stijgt omhoog en vermengt zich daar met schonere lucht.

(Bron: Nieuwsbrief Plant Sciences Group)

Straten in een stad hebben een specifieke structuur

In het nieuwe onderzoek wordt beter rekening gehouden met de specifieke structuur van gebouwen en het aanwezig groen, zeker in de zogenoemde street canyons.

Doordat de lucht langer in deze straten blijft hangen is er een verhoogde opname door de aanwezige planten. Hierdoor kunnen de gehaltes aan fijn stof en NO2 respectievelijk met 60% en 40% worden verminderd.

De strategische plaatsing van grassen, klimop en andere groene planten heeft dus een zeer belangrijke impact op de luchtvervuiling en moet een belangrijke rol krijgen in het terugdringen van fijn stof en NO2 in onze steden.