Permacultuur: met een goed netwerk kom je verder

Permacultuur en natuurlijk tuinieren is gegroeid, maar er is geen overkoepelende organisatie.

Permacultuur: met een goed netwerk kom je verder
Screenshot uit nr 0 van Permacultuur Magazine

Momenteel schieten er diverse initiatieven als reactie op de huidige gang van zaken als paddenstoelen uit de grond. Denk maar aan Transitie-groepen, Repair-Cafés, Samentuinen, … Heel veel mensen voelen zich geroepen om iets te doen, iets te veranderen. Vroeger ging men in een politieke beweging, ging men betogen of kocht men een Greenpeace T-shirt. Nu willen mensen iets ‘doen’ en beginnen ze, alleen of met een groep mensen, ook effectief aan een project. In de permacultuurbeweging is dit niet anders.

Permacultuur is in de jaren ‘90 ons land binnengewaaid en heeft toen enige bekendheid gekregen door het boek van Fransjan de Waard. Ondertussen is de naam en faam van permacultuur en natuurlijk tuinieren gegroeid, maar er is geen overkoepelende organisatie.

Er is nergens een centrale plaats waar alles samenkomt zodat het gemakkelijk wordt voor geïnteresseerde mensen om informatie te vinden.

Er zijn ondertussen nochtans al vele kleine projecten, mensen die in alle stilte (en soms wat luider) ijverig timmeren aan de weg. Mensen die in hun buurt en kringen permacultuur een gezicht en wat bekendheid geven.

Maar het grote probleem hierbij is dat iedereen naast elkaar werkt, dikwijls hetzelfde doet en zo wordt er kostbare tijd en energie verspild die veel beter aangewend kan worden. Tijd en energie die gebruikt kan worden om de bekendheid te vergroten, om informatie veel toegankelijker te maken, om het permacultuurnetwerk te vergroten en om mensen beter met elkaar te laten communiceren.

Eigen website

In een poging om permacultuur de verdiende bekendheid en aandacht te geven is er een klein half jaar geleden een overkoepelende site opgericht_ www.permacultuur.be

In aanvangsfase is het een plaats waar iedereen zijn locatie, interesse, leerpunten en specialisaties kan ingeven. Hiervoor is er een overzichtelijke kaart gemaakt waarop u in een oogopslag kunt zien wie er in uw buurt al bezig is, bij wie u terecht kunt voor informatie, met wie u misschien kunt samenwerken, …

Een ander onderdeel vormt de activiteitenkalender. Hier kan iedereen zijn activiteit opzetten. Zo ontstaat er één plek waar mensen alles vinden dat ze moeten weten om verder te kunnen.

Het hoofddoel is de onderlinge samenwerking vergroten, de drempel voor onderlinge uitwisseling van ervaringen en informatie verlagen, terwijl toch de eigenheid van elk project en initiatief wordt behouden.

Netwerk niet enkel voor 1 domein

Veel van de nieuwe initiatieven die momenteel de kop opsteken hebben ook baat bij een structuur, een structuur die de zoektocht naar duurzame oplossingen richting en daadkracht kan geven.