Over 10 jaar koppelen we alle huishoudens van gasnet af

Gas is nu nog een middel om de uitstootnormen te halen. Dit verandert eenmaal voorbij 2030.

Over 10 jaar koppelen we alle huishoudens van gasnet af

Onmogelijk? Volgens professor Jan Rotmans niet. De discussie situeert zich in Nederland. Maar België kan beter deelnemen aan het debat.

Wat is er aan de hand?

Sinds jaar en dag wordt de Nederlandse welvaart gesteund door de exploitatie van de grootste gasbel in Europa, enkele kilometers onder Groningen. Maar nu slinkt de voorraad prompt. Schattingen geven Nederland nog minder dan tien jaar gas-onafhankelijkheid.

Het gas-dilemma

Er is een eenvoudige oplossing: importeer gas uit Rusland. Een deel van de gas-infrastructuur moet dan herbouwd worden. In ruil voor wat meer geopolitieke spanning en veel geld is het probleem van het gastekort dan opgelost. Echter…

Ondertussen bereidt Europa steeds strengere uitstootnormen voor. Gas is nu nog een middel om die normen te halen. Dit verandert eenmaal voorbij 2030. Gasverbranding gaat dan als te vervuilend beschouwd worden – zeker voor huishoudens.

Onwaarschijnlijk zegt u? In Denemarken werden reeds meer dan een jaar geleden  gas- en olieketels in nieuwbouw verboden. De vraag is of de Nederlandse regering nu ook de grote sprong zal wagen en zich engageert tot het loskoppelen van fossiele brandstoffen via een actief beleid?

Het belang voor België

Ook België verliest hierdoor een deel van zijn gas. Voor het aanpassen van de infrastructuur vallen ook hier grote kosten te verwachten. Hetzelfde dilemma geldt dus ook bij ons.

Jan Rotmans – We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk