Niet eens de helft van schade door natuurrampen gedekt door verzekering

Natuurrampen hebben de eerste helft van dit jaar al tot een pak meer menselijke en economische schade geleid dat gemiddeld. Bovendien is amper 40 procent van de verliezen gedekt door de verzekering, zegt herverzekeraar Munich Re.

Niet eens de helft van schade door natuurrampen gedekt door verzekering
Photo by Marcus Kauffman / Unsplash

Natuurrampen hebben tijdens de eerste helft van 2023 tot economische verliezen geleid die een stuk hoger liggen dan het gemiddelde van de laatste tien jaar: 110 miljard dollar tegenover gemiddeld 98 miljard dollar.

Vooral de aardbeving in Turkije en Syrië, die naast de enorme materiële schade ook aan 58.000 mensen het leven heeft gekost, heeft dat verliescijfer de lucht ingedreven. Maar daarnaast heeft ook extreem weer met droogte, tornado’s en hagelstormen zoals in Italië en de Verenigde Staten, tot veel schade geleid. Daarvan blijkt dat nog niet de helft is verzekerd.

Niet gedekt

Verzekeringsmaatschappijen zien een duidelijke stijging in het aantal claims dat te maken heeft met de gevolgen van extreem weer. Daar moet de wereld volgens Thomas Blunck, bestuurder bij Munich Re, beter op voorbereid zijn door de juiste bouwmethoden toe te passen, locaties te selecteren die bestand zijn tegen toekomstige weerinvloeden en door een verzekering die de directe financiële gevolgen dekt.

En net daar knelt het schoentje, want uit de cijfers van de herverzekeraar voor de eerste helft van 2023 blijkt dat die dekkingsgraad erg laag is: amper 40 procent van de verliezen in 2023 bleek gedekt te zijn door een verzekering.

“De ramp in Turkije en Syrië heeft het belang geïllustreerd van robuuste en veilige gebouwen. Het primaire doel moet zijn om levens te redden”, zegt Blunck. “De volgende stap is echter om de verliezen bij dergelijke rampen te beperken. Daarom zullen we ons ook moeten aanpassen om veel effectiever om te gaan met de gevolgen van de opwarming van de aarde”, zegt hij.

Na de aardbeving in 1998 richtte Turkije een verzekeringspool voor rampen op die voorziet in een verplichte verzekering voor woningen en gebouwen. Vandaag dekt die ongeveer de helft van de woonhuizen. Commerciële bedrijven en infrastructuur zijn echter niet opgenomen in de pool waardoor sommige getroffenen, inclusief overheden maar heel langzaam kunnen herstellen van de financiële verliezen.

Bron: IPS