Moeders die vervuilde lucht inademen krijgen vaker kleine baby

Noorse onderzoekers hebben aangetoond dat vrouwen die tijdens hun zwangerschap worden blootgesteld aan luchtvervuiling, een groter risico lopen op een kindje met een laag geboortegewicht. 

Moeders die vervuilde lucht inademen krijgen vaker kleine baby
Photo by sippakorn yamkasikorn / Unsplash

Mama’s die tijdens hun zwangerschap in het groen wonen, krijgen vaker een baby met een hoger geboortegewicht dan zij die in gebied wonen met veel luchtvervuiling. Dat blijkt uit een studie onder leiding van onderzoeker Robin Mzati Sinsamala van de Universiteit van Bergen (UiB) in Noorwegen. 

Bossen en parken

Het onderzoek richtte zich op 4286 kinderen en hun moeders uit vijf Europese landen: Denemarken, Noorwegen, Zweden, IJsland en Estland.

Het onderzoeksteam bepaalde hoe groen de gebieden waren waarin de moeders verbleven tijdens hun zwangerschap en deden dat aan de hand van een meting van de dichtheid van struikgewas en bomen op satellietbeelden. Ook parken in steden werden mee in rekening gebracht. 

Verder werd er ook rekening gehouden met de data rond vijf belangrijke vervuilende stoffen: stikstofdioxide (NO2), ozon, zwarte koolstof (BC), en twee types van fijne deeltjes (PM2.5 en PM10). Ten slotte werden ook correcties uitgevoerd voor factoren die eveneens het geboortegewicht van een kindje kunnen beïnvloeden zoals de leeftijd van de moeder en of ze rookt.

Lager geboortegewicht

De resultaten van het onderzoek tonen aan dat hogere concentraties van luchtvervuiling kunnen resulteren in een lager geboortegewicht. Hoge concentraties PM2.5, PM10, NO2 en BC gaven respectievelijk een gemiddelde daling van het geboortegewicht van 56 gram (g), 46g, 48g en 48g. 

In de gebieden waar veel groen aanwezig was, was er geen sprake van dit effect. De baby’s die daar werden geboren waren gemiddeld 27g zwaarder.

Professor Arzu Yorgancioğlu van de European Respiratory Society, zelf niet mee betrokken bij het onderzoek, reageert: “Deze studie geeft meer gewicht aan het steeds duidelijkere bewijs dat luchtvervuiling schadelijk is voor onze gezondheid, en in het bijzonder voor jonge kinderen. 

“Als artsen en onderzoekers die begaan zijn met de gezondheid van hun patiënten moeten we  druk uitoefenen op overheden en beleidsmakers om de schadelijke levels van pollutie in onze lucht te reduceren. Deze studie laat zien dat het vergroenen van onze leefomgevingen alvast een goede manier is om dat te doen.”

Bron: IPS