Mobiliseer het leger om miljoenen bomen te planten

Paraboomplanters, let's roll!

Mobiliseer het leger om miljoenen bomen te planten
Photo by Külli Kittus / Unsplash

Onoplettendheid en besparingen zijn zelden een goede combinatie. Iedereen kan een fout maken en fouten dienen vergeven te worden, ook al heb je per ongeluk meer dan 500 hectare natuurgebied in de fik gestoken.

Beboeten, smaden of de vrijheid beperken, dat is een lui en dom mechanisme dat mensen of organisaties met een groeipotentieel aan hun lot overlaat. Iedereen is imperfect en begaat vergissingen. De grootste fout die we als mens en maatschappij kunnen maken, is het slechte pad veroordelen zonder het goede pad aan te reiken.

De enige manier waarop foutmakers tot inzicht kunnen komen, is door boetedoening. Een drugdealer laat je werken als vrijwilliger in een afkickcentrum. Een vandaal laat je klusjes opknappen. En boomfikkers? Die laat je gewoon miljoenen bomen planten.

Defensie wil letterlijk zeggen: beschermen tegen. Klimaatverandering is de grootste bedreiging die ooit op ons af kwam.

De Vlaamse regering wil meer dan 4000 hectare extra bos in Vlaanderen en ze heeft het geld om dit waar te maken. Defensie heeft meer budget nodig en nu ook een manier om zijn fout te kunnen rechtzetten. We kunnen dit branddebacle zien als de aanzet tot een prachtige samenwerking. Als de legers van China en India miljoenen bomen kunnen planten, kunnen wij dit ook.

Militairen moeten getraind worden in massamobilisaties om een oplossing te vinden voor rampen. Hoe kan je met tienduizenden mannen en vrouwen van het leger in enkele weken tijd miljoenen bomen planten?

Het leger moet plannen bedenken om vijandige conflicten in no time op te lossen. Hoe zorg je ervoor dat landbouwers en natuurbeschermers op een vredevolle manier samenwerken om het gemeenschappelijke doel, meer bomen, te verwezenlijken? Met voedselbossen misschien?

Defensie wordt geacht in staat te zijn om strategische plaatsen te lokaliseren van waaruit ze hun missies kunnen voeren. Zoek in een half jaar 4000 hectare open ruimte waar bos kan komen. Voor het leger is dit peanuts: dit is slechts 0,3 procent van het Vlaamse oppervlak. Kortom, de missing link om ons bosprobleem op te lossen was misschien al de hele tijd Defensie, zonder dat we het door hadden.

Vlaanderen is bezaaid met expertise om de laagste bosindex van Europa snel op te krikken. Laten we een militaire eenheid oprichten: de paraboomplanters. Zet hier een van onze beste officieren op en laat hem of haar omringen met de talloze boomorganisaties in Vlaanderen.

BOS+, Bosgroepen en ANB voor boomexpertise, en Natuurpunt voor de natuurinzichten. via voedselbossen en boslandbouw kunnen Wervel, Agroforestry Vlaanderen en Food Forest Institute de link maken tussen landbouw en bomen.

De schietbrand kan Vlaanderen doen inzien dat alle puzzelstukken aanwezig zijn om niet alleen meer bomen te planten, maar ons land te prepareren op de klimaatverandering.

Defensie wil letterlijk zeggen: ‘beschermen tegen’. Klimaatverandering is de grootste bedreiging die ooit op ons af kwam. Creëer vandaag een klimaattransitie in ons leger en geef hen de middelen om ons voor te bereiden op een onvoorspelbaar klimaat.

Louis De Jaeger is een eco-entrepreneur en maakt de wereld duurzamer als tuin- en landschapsarchitect, met Food Forest Institute en met tal van andere projecten.