Lage emissiezones zijn boost voor de gezondheid

Daling van het aantal hart- en vaatziekten.

Lage emissiezones zijn boost voor de gezondheid
Photo by Oscar Sutton / Unsplash

De lage emissiezones in steeds meer Europese steden hebben een gunstige invloed op de volksgezondheid, blijkt uit een studie in The Lancet.

Het Imperial College London nam de gezondheidseffecten onder de loep van lage-emissiezones (LEZ) en zogenaamde congestietolzones (CCZ) in verschillende steden in Groot-Brittannië, Europa en Azië. Lage emissiezones zijn bedoeld om de meest vervuilende, vaak oudere voertuigen te weren uit de stad om de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide te verminderen. Congestietolzones hebben dan weer de bedoeling om verkeersopstoppingen in steden te verminderen door chauffeurs te doen betalen in bepaalde wijken.

Snelle effecten

De wetenschappers stelden een daling vast van het aantal hart- en vaatziekten na de invoering van lage emissiezones. Opvallend is dat die voordelen al vrij snel meetbaar waren na het invoeren van de maatregelen.

In Duitse steden daalde het aantal gevallen van hoge bloeddruk met 4,6 procent na de invoering van een LEZ, in Japan daalde het aantal sterfgevallen door hart- en vaatziekten zelfs met 11 procent.

“We weten dat lucht- en geluidsvervuiling door wegverkeer schadelijke gevolgen kan hebben voor de cardiovasculaire gezondheid, zoals door verhoogde bloeddruk, invloed op slaap, en direct door kleine deeltjes die in de longen worden ingeademd”, zegt Anthony Laverty, hoogleraar Gezondheidswetenschappen aan het Imperial College London. “Hier brengen we metingen van gezondheidsresultaten uit meerdere bronnen samen om aan te tonen dat LEZ's en CCZ's over het algemeen directe voordelen voor de volksgezondheid kunnen opleveren, met een aantoonbare vermindering van hart- en vaatziekten.”

De studie kan volgens Laverty ook maatschappelijke lessen bevatten. “Een van de argumenten tegen lage emissiezones is dat ze mensen met een laag inkomen harder treffen”, zegt hij. “Maar de realiteit is ook dat slechte luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten daarvan vaak de armste inwoners van de stad harder treffen. We moeten met beide problemen rekening houden om de luchtkwaliteit en de volksgezondheid te verbeteren. We moeten blijven controleren en evalueren, maar deze studie onderbouwt de inspanningen om het gebruik van auto’s in de steden te verminderen, met name vervuilende modellen.”

Bron: IPS