"Klimaatverandering is een medische noodsituatie"

Maar tegelijk is de strijd tegen klimaatverandering een unieke kans om gezondheid sterk te verbeteren.

"Klimaatverandering is een medische noodsituatie"
Photo by Upesh Manoush / Unsplash

Volgens een studie van de Commission on Health and Climate Change van het wetenschappelijk magazine The Lancet kan klimaatverandering onze gezondheid en gezondheidszorg een tijdsverlies van 50 jaar bezorgen. Een medische noodsituatie dus. Maar tegelijk is de strijd tegen klimaatverandering een unieke kans om gezondheid sterk te verbeteren.

The Lancet bracht de gezondheidsrisico’s van klimaatverandering en haar diverse oorzaken in kaart en koppelde er de gezondheidsrisico’s aan. Die zijn niet gering. Dat is meteen de reden om te stellen dat de gezondheid van de mensheid 50 jaar tijd verliest als klimaatverandering niet wordt gestopt de directe en indirecte gevolgen de gezondheid aantasten. Directe effecten zoals stormweer, droogtes, overstromingen en hittegolven maar ook de indirecte effecten zoals verlies aan kwaliteit van water, luchtvervuiling, verlies aan ecologische waarde in het milieu vormen risico’s voor de voedselveiligheid, de sociale en economische welvaart en de gezondheid. Het rapport is ontzettend gedetailleerd en voer voor specialisten.

Opmerkelijk. Tegelijk ziet de Commission on Health and Climate Change van The Lancet ook een unieke opportuniteit om gezondheid over de hele wereld vooruit te helpen door de aanpak van klimaatverandering te koppelen aan gezondheid. Daarvoor werkte ze 10 voorstellen uit waarbij het belang van een interdisciplinaire aanpak naar voor wordt geschoven.

De koppeling tussen klimaat en gezondheid is het eenvoudigst gemaakt in een voorbeeld uit de mobiliteit_ als we met zijn allen meer fietsen ipv met een dieselauto te rijden dan verbeteren we de luchtkwaliteit, bewegen we meer en zakt onze impact op het klimaat drastisch. Maar die koppeling kan ook in andere domeinen worden gemaakt, iets wat de auteurs doen en ook om de twee jaar zullen herhalen om zo de best practices en successen beter in kaart te brengen.

Bron: Health and climate change_ policy responses to protect public health