“Klimaattransitie verliest mijnwerkers uit het oog”

“Er is te weinig aandacht voor de impact van de klimaattransitie op de arbeidsomstandigheden van mijnwerkers en fabrieksarbeiders, waarschuwt de Nederlandse vakbond CNV Internationaal. "Om werkelijk duurzaam te zijn, mogen de sociale gevolgen niet vergeten worden.”

“Klimaattransitie verliest mijnwerkers uit het oog”
Photo by Ricardo Gomez Angel / Unsplash

Bijna vier op de vijf mijnwerkers lijdt onder de hoge blootstelling aan gassen en dampen in de mijnen. Een vergelijkbaar percentage geeft aan dat er ongevallen gebeuren omdat het veiligheidsprotocol te wensen overlaat. Driekwart van de mijnwerkers heeft enkel een tijdelijk contract van drie tot zes maanden. Daarmee verdienen ze dertig procent minder dan collega’s.

Dat blijkt uit de Fair Work Monitor van de Nederlandse vakbond CNV Internationaal. Zij spreken over flexwerkers in de metaalmijnen. “Zij werken met explosieven en chemicaliën op de diepste lagen van de mijnen, bij temperaturen tot 40 graden en amper ventilatie”, stelt CNV-directeur Elles van Ark.

Meer vraag naar metaal

Door de klimaattransitie stijgt de vraag naar kritieke metalen, benadrukt de vakbond. Daardoor maken mijnwerkers aan de andere kant van de wereld steeds extremere werkdagen.

Vakbondsvrijheid is er amper. Zich aansluiten bij vakbonden ligt lastig, door hun tijdelijke contracten. Onderhandelen over betere arbeidsomstandigheden is moeilijk. “Ze krijgen bijvoorbeeld niet betaald voor overuren.”

Impact van extreem weer op havens kan wereldhandel hard treffen
Jaarlijks dreigt meer dan 122 miljard dollar aan economische activiteit verloren te gaan als extreem weer de werking van havens verstoort. Onderzoek door de Universiteit van Oxford spreekt van een grote impact op de internationale handel.

“Een eerlijke energietransitie, waarin alle ecologische en sociale impact meegenomen wordt, hoort onderdeel te zijn van ons industriebeleid”, vindt Van Ark. “Bij sluiting van bedrijven en het openen van nieuwe mijnen moeten werknemers mee aan tafel zitten. Een andere optie is er niet.”

OESO-richtlijnen

Van Ark ziet ook lichtpunten. De OESO heeft namelijk net haar richtlijnen vernieuwd en benadrukt specifiek een eerlijke energietransitie. “Voorstellen over eerlijke energietransitie partnerschappen in de EU zijn een concrete manier om die coherentie te versterken”, meent Van Ark.

“Een eerlijke transitie omvat oplossingen voor alle sociale en ecologische impact”, concludeert hij. “Zo kunnen we landen van herkomst ondersteunen bij verduurzaming van de winning, verwerking en handel van kritieke grondstoffen én tegelijk investeren in eerlijk werk. Dat is in onze ogen de juiste weg om de rampzalige klimaatopwarming tegen te gaan, zonder dat werknemers daar de dupe worden.”

Bron: IPS