Klimaatopwarming? Nooit van gehoord!

Klimaatopwarming en perceptie.

Klimaatopwarming? Nooit van gehoord!
Photo by Kenny Eliason / Unsplash

Rond klimaatverandering is er al veel studiewerk verricht, maar voornamelijk in de V.S., Europa en Australië. Daarom startte Yale University voor het eerst een globaal onderzoek rond perceptie t.a.v. klimaatverandering. Daaruit blijkt onder meer dat tal van factoren een rol spelen in het standpunt van individuen (ervaring, socio-culturele achtergrond, …). Uit de peiling in 119 landen bleek ook dat 40% van de wereldbevolking nog nooit gehoord heeft van klimaatopwarming.

Het onderzoek verscheen deze maand in Nature. Het is echter opletten, want veel van de gebruikte data komen uit de Gallup World Poll 2007-2008. Je kan niet ontkennen dat de laatste jaren klimaatverandering terug hoger op de wereldwijde politieke agenda staat. Toch is het interessant om door de belangrijkste conclusies te fietsen omdat ze een aantal opvallende wereldwijde trends meegeven.

“Worldwide, educational attainment is the single strongest predictor of climate change awareness.” — Predictors of public climate change awareness and risk perception around the world

1. Onderwijs is cruciaal

Er worden twee belangrijke vragen gesteld:

  1. Ben je op de hoogte van klimaatverandering?
  2. Vormt klimaatverandering een serieuze bedreiging voor jou en je familie?

De onderwijsgraad bepaalt vaak of men de eerste vraag positief beantwoordt.  Het besef dat de mens aan de basis ligt van klimaatverandering is dan weer een belangrijke indicator om het risico ervan te erkennen.

2. Wereldwijd grote verschillen

A. Het Noorden is meer op de hoogte

De ‘awareness’ van klimaatverandering is bijzonder gevarieerd. Zoals je kan zien op de kaart scoren Noord-Amerika, Australië, Europa en Japan zeer hoog. Vaak is meer dan 90% van de burgers er op de hoogte. Dit in groot contrast met het Midden-Oosten, Afrika en Indië waar meer dan 65% nog nooit van klimaatverandering heeft gehoord.

B. Het Zuiden maakt zich meer zorgen.

Opvallend is wel dat burgers die wel op de hoogte zijn van de klimaatverandering in het Zuiden, er zich veel ongeruster over maken dan burgers in Europa en de V.S. Ook dat is duidelijk te zien op de tweede kaart. Latijns-Amerika kleurt bijvoorbeeld donkerrood en ook Indië en veel van de gepeilde landen in Afrika erkennen de gevaren.

“Overall, we find that about 40% of adults worldwide have never heard of climate change. This rises to more than 65% in some developing countries, like Egypt, Bangladesh, and India.” — Co-autheur Anthony Leiserowitz

3. Grote diversiteit aan factoren speelt een belangrijk rol

Het onderzoek legde ten slotte ook bloot dat zowel de awareness als opinievorming worden beïnvloed door tal van factoren. Zoals eerder aangegeven zijn de belangrijkste factoren enerzijds onderwijs en anderzijds erkennen dat de mens aan de basis ligt. Maar het verhaal is complexer als je land per land bekijkt. Toegang tot informatie en ervaring met lokale temperatuurverandering spelen ook mee. Op volgende kaarten wordt de belangrijkste motivatie per land aangegeven.

In de V.S. spelen toegang tot informatie en actief burgerschap een cruciale rol in awareness. In China merkten de onderzoekers dan weer dat geografische en socio-economische eigenschappen een grote impact hebben.

Amerikanen die de lokale impact (in het bijzonder warmere seizoenen) van klimaatverandering ervaren en de mens verantwoordelijk achten, maken zich het meeste zorgen. In China speelt deze tweede factor ook een grote rol, naast ervaring met lokale luchtvervuiling.

Ten slotte valt het op dat indicatoren zoals BNP, individuele voetafdruk, regeringsvorm, … weinig zeggen over iemands kijk op klimaatverandering. Naast inzetten op onderwijs en communicatie, wat voor alle landen geldt, is het daarom belangrijk om land per land te bekijken welke strategie nodig is om de publieke opinie te keren.

“This study strongly suggests that we need to develop tailored climate change communication strategies for individual countries, and even for areas within the same country.” — Tien Ming Lee