Klimaatneutraal Kopenhagen 2025 in zes stappen

Kopenhagen hoopt in 2025 al CO2-neutraal te zijn.

Klimaatneutraal Kopenhagen 2025 in zes stappen
Photo by Rafa G. Bonilla / Unsplash

Klimaatneutraal is het woord dat ongetwijfeld in vele, lokale bestuursakkoorden te lezen staat dit jaar. Gent en Antwerpen hebben als deadline 2050 vooropgesteld. Mechelen, net als Leuven, mikt op 2030. Kopenhagen daarentegen is nog ambitieuzer en hoopt in 2025 al CO2-neutraal te zijn. Onder leiding van Lord Mayor Frank Jensen probeert de Deense stad een antwoord te bieden op de economische crisis, klimaatverandering en een dalende voorraad natuurlijke grondstoffen. Kopenhagen trekt dan ook volop de duurzame kaart, maar beseft dat het geen evidente opdracht is.

De stad zit wel al op koers om haar ambitie te realiseren. In 2012 werd de eerste doelstelling bereikt: Een daling van 40% t.o.v. 1995. Om de laatste stappen te zetten, heeft de stad zes sleutelprioriteiten. In een interview en debat (zie onderaan) overloopt Frank Jensen ze.

1. Meer hernieuwbare energie

Kopenhagen zet volop in op de bouw van windturbines, maar investeert ook in zonne-energie. Verder bekijkt de stad hoe het klassieke fossiele energiecentrales kan omzetten in biomassa-gedreven centrales.

2. Nog meer inzetten op fietsen

Op Zeronaut kwam Kopenhagen al vaak aan bod omwille van hun progressief fietsbeleid. Denk maar aan de fietsostrades en de fietslobby Copenhagenize in de stad. Nu gebeurt 35% van alle verplaatsingen in de stad met de fiets. Toch wil men nog verder en mikt men op 50% in de nabije toekomst.

3. Investeer in hybride bussen

Voor iedereen die niet fietst, is er een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer. Ook hier wil men gaan voor klimaatneutraal transport. Door in te zetten op hybride bussen kan de uitstoot verlaagd worden met 75%.

4. Passief renoveren

Kopenhagen is een stad rijk aan historische gebouwen, vele eeuwen oud. De vierde prioriteit is dan ook het grondig renoveren van dit erfgoed, zodat ze ook hier geen nodeloos energie-verlies geleden wordt.

5. Passief bouwen

Wat geldt voor oudere gebouwen is uiteraard ook van kracht voor nieuwbouw. Alle nieuwe projecten ondergaan een grondige milieu-analyse. Ondernemers en overheidsinstanties krijgen bovendien grotere inspraak over hoe ze omgaan met de klimaat-impact van de nieuwe gebouwen.

6. Uitbouwen van een groene economie

Frank Jensen beseft dat klimaatverandering een reƫle bedreiging vormt, maar ook de creatie van nieuwe jobs en een draaiende economie zijn belangrijk. Daarom is hij overtuigd van het belang van de creatie van een echt groene economie in Kopenhagen.

Ten slotte kan je een zeer interessant lezing door de Lord Mayor van Kopenhagen, Frank Jensen, bekijken. Aansluitend is er ook een debat rond de klimaatneutrale stad.