Kiest Washington straks als eerste Amerikaanse staat voor een CO2-taks?

Als er een meerderheid ja stemt, zal er dus een CO2-taks ingevoerd worden op de verkoop en gebruik van fossiele brandstoffen en fossiel opgewekte elektriciteit.

Kiest Washington straks als eerste Amerikaanse staat voor een CO2-taks?

Deze nacht om 5 uur sluiten de stembureaus in de Amerikaanse staat Washington. Seconden later zal de staat samen met California en Oregon in de kolom van Hillary Clinton geplaatst worden en haar zo mogelijk aan de overwinning helpen. De politieke races zijn voorspelbaar in de Evergreen State en toch kijk ik met spanning uit naar de resultaten. Er wordt vandaag immers ook gestemd over Initiative 732 getiteld “Carbon Emission Tax and Sales Tax Reduction”. Als deze wordt goedgekeurd, is Washington straks de eerste Amerikaanse staat met een ‘Carbon Tax’.

Als er een meerderheid ja stemt, zal er dus een CO2-taks ingevoerd worden op de verkoop en gebruik van fossiele brandstoffen en fossiel opgewekte elektriciteit. De taks zou jaar na jaar stijgen tot $100 per m³ CO2. De maatregel is bovendien budgetneutraal want er komt een verlaging van de verkoopbelasting met 1%. Dit alles wordt ook aangevuld met een aantal sociale correcties.

Indiener Carbon Washington verzamelde 350.000 handtekeningen om het voorstel ter stemming voor te leggen en verdedigt het als volgt:

‘We hebben een morele verantwoordelijkheid om onze kinderen en toekomstige generaties  te beschermen tegen opwarming van de aarde en de gevolgen ervan. I-732 vermindert de uitstoot door het belasten van CO2. Bovendien maakt het de belastingen eerlijker door de lasten op gezinnen en bedrijven te verminderen.’

Brede coalitie van voorstanders

Grote voorstander is wetenschapper James Hansen. Hij is al langer één van de grootste advocaten van een Carbon Tax en kan deze nacht een grote slag thuishalen. In een recent artikel in The Seattle Times riep hij iedereen in Washington op deze ‘unieke kans’ te grijpen.

For the sake of government transparency, and to provide an example for other states and the rest of the world, but most of all for young people, future generations and nature, vote “yes” on I-732. - James Hansen

‘De klimaatimpact wordt steeds intenser: hittegolven, droogtes en branden aan de ene kant, en meer extreme regenval, overstromingen en stormen aan de andere. Echter, de grootste bedreiging is dat onze kinderen een klimaatsysteem erven dat totaal onbeheersbaar is geworden. De energieprijzen zouden stijgen, maar de maatregel zal investeringen in schone energie aanwakkeren en Washington een technologische voorsprong geven. I-732 is bovendien niet aangetast door speciale belangen.’

Ook academici van University of Washington steunen er de maatregel. Zelf Leonardo DiCaprio sprong mee op de I-732-kar.

The Wall Street Journal ziet een nieuwe strategie. ‘Eerdere pogingen van millieuorganisaties waren vaak contraproductief omdat ze (ongewild) van klimaat een “partisan issue” maakten. Een budgetneutrale CO2-taks is een goede zet omdat het zo een brede maatschappelijke steun kan genieten en ten minste een kans heeft om het te halen.’

Niet iedereen is voorstander

Er is uiteraard ook kritiek op het initiatief. Dit zijn de belangrijkste tegenargumenten:

  • Initiatief 732 zal niet budgetneutraal zijn, wat betekent dat de maatregel de overheid zal dwingen om te bezuinigen op essentiële diensten.
  • De maatregel zou niet de benodigde investeringen en de werkgelegenheid bieden voor kwetsbare gemeenschappen.
  • Initiatief 732 investeert niet in hernieuwbare energie.
  • Het verhoogt de elektriciteitskosten.
  • I-732 is overbodig. Washington is al begonnen om de koolstofuitstoot te verminderen.

Millieuorganisaties verscheurd

Opvallendste houding in het debat waren de uitspraken een hele reeks Amerikaanse middenvelds- en millieuorganisates zoals Sierra Club, 350 Seattle en Washington Environmental Council. Zij onthielden zich omdat ze vinden dat de inkomsten van een CO2-taks moeten geherinvesteerd worden in de maatschappij en niet mogen gebruikt worden om andere belastingen bij te sturen.

Dit leidde tot vele interne conflicten bij deze organisaties (o.a. bij Sierra Club). Leden begrepen niet dat deze organisaties zich distantieerden van een voorstel dat een aanzienlijk precedent zou creëren in de V.S.

Of de maatregel het haalt of niet, wordt spannend afwachten! Maar je kan alvast kennismaken met het Ja- en Nee-kamp via hun actiefilmpjes hieronder.

YES!

NO!