Kan je gelukkig zijn als zeronaut?

Kan je als groene jongen (of meisje) echt gelukkig zijn in ons huidige systeem?

Kan je gelukkig zijn als zeronaut?
Photo by Denise Jones / Unsplash

Kan je als groene jongen (of meisje) echt gelukkig zijn in ons huidige systeem? Dat is de vraag die ik me de voorbije dagen stel. Niet dat ik een ongelukkig persoon ben, maar een aantal aspecten die onsamenhangend met geluk samenhangen worden mij door mijn activistische aard (en de daarbij horende job en projecten) onmogelijk gemaakt.

Deze vraag is in mijn hoofd geslopen sinds het lezen van het artikel ‘The meaningful life is a road worth traveling’ van de universiteit van Stanford. Daarin artikel worden de karakteristieken van een gelukkig en een zinvol  leven tegenover elkaar geplaatst. Hoewel beide manieren van leven erg veel overlap kennen, zijn er ook duidelijke verschillen terug te vinden.

“Waar geluk eerder gelinkt is aan nemen dan geven, gaat zinvol leven eerder over geven dan nemen.” — Jennifer Aaker

Ik ben ervan overtuigd dat houden van wat je doet van essentieel belang is om een verschil te maken, en aangezien we op gebied van duurzaamheid (sociale en ecologische) tijd genoeg hebben maar geen tijd te verliezen, is het belangrijk om onze impact zo groot mogelijk te maken. Liefde voor wat je doet geeft je de energie die je nodig hebt om de sprong te maken van incrementele naar disruptieve verandering. Het is eenvoudig om deze liefde te misinterpreteren als geluk. Er zijn echter een aantal wezenlijke verschillen_

“Een zinvol leven wordt gekenmerkt door moeilijke uitdagingen en de daarbij horende stress, disucussie en uitdagingen. Deze momenten, die als ongelukkig ervaren worden op het moment zelf, leiden vaak tot een positieve bijdrage aan de maatschappij.
Deze levensstijl wordt veel minder in de media besproken dan de vele boeken, films en lezingen die focussen op hoe een gelukkig leven te leiden, aldus Aaker.”

Geluk

Zinvol

Krijgen wat je wilt en nodig hebtJezelf kunnen uitdrukken en intrinsieke drijfveren definiëren
Leven in het nuHet verleden, nu en de toekomst met elkaar verbinden
Grote verscheidenheid aan relatiesDiepgaande relaties
Weinig stress en negatieve ervaringenEen hoog stressniveau en complexe uitdagingen
“Mensen hebben een sterke drang om hun leven zelf te vormen met een hoger doel en focus. Dit zijn kwaliteiten die uniek zijn aan mens zijn.” aldus Aaker.

Het is interessant om dit onderzoek van Aaker te linken met deze lijst die John R. Ehrenfeld een tijd terug poste in navolging van zijn boek Sustainability by Design. Als je de twee lijsten met karakteristieken, enerzijds zinvol versus gelukkig leven, anderzijds duurzaamheid versus onduurzaamheid, naast elkaar leggen komen een aantal gelijkenissen naar voren. We leggen vaak de oorzaak van ons onduurzaam gedrag bij onze koopdrang en materialistische wereld, maar misschien gaat het veel dieper.

Misschien ligt onze zoektocht naar geluk aan de basis van ons onduurzaam gedrag. En hoewel dit alles niet nieuw klinkt, leidt het me toch terug tot mijn startvraag, is het mogelijk om echte duurzaamheid na te streven en tegelijkertijd ook echt gelukkig te zijn tijdens dat proces, of blijft er steeds een gevoel van ontevredenheid over alles wat nog niet in orde is over?