Is eeuwenoude bemestingsmethode de oplossing voor onze landbouw?

Gesteentemeel wordt al eeuwenlang als bemesting gebruikt.

Is eeuwenoude bemestingsmethode de oplossing voor onze landbouw?

Gesteentemeel als bemesting wordt al eeuwenlang op kleine schaal door lokale boeren toegepast. Samen met de opkomst van kunstmeststoffen op het einde van de 19de eeuw, schreef Julius Hensel het boek ‘Brot aus Steinen’ waarin hij de bemesting met gesteentemeel beschrijft en promoot. Na de 2de Wereldoorlog maakte de kunstmeststoffen-industrie een sterke opmars en werd het gebruik van gesteentemeel volledig verdrongen. Nu wordt echter steeds meer naar gesteentemeel gekeken als mogelijke oplossing voor het huidige probleem van onze uitgeputte landbouwbodems.

Chemische erosie

Door de moderne bemestingsmethoden ontstaat er chemische erosie. Deze soort erosie is onzichtbaar, maar heeft grote gevolgen voor de vruchtbaarheid en opbrengsten van de grond. Door een verzurende bemesting en een onevenwicht tussen nutriëntenaanvoer en -afvoer moet het bodemleven aan de slag. Dit bodemleven breekt de aanwezige mineralen in de grond af om zo de tekorten van bv. magnesium, calcium, kalium, silicium, kobalt en borium aan te vullen. Langzaam verdwijnen hierdoor alle mineralen uit de bodem, wat heeft geleid tot onze huidige arme en uitgeputte bodems.

Voordelen van gesteentemeel

Gesteentemeel past perfect in een duurzame oplossing voor onze landbouwgronden. Er zijn vele voordelen verbonden aan gesteentemeel als bemesting:

  • Gesteentemeel heeft een langdurige werking en geeft constant een grote diversiteit aan nutriënten af in kleine hoeveelheden.
  • Gesteentemeel stabiliseert de bodem-pH, verbetert de bodemstructuur en legt het broeikasgas CO2 vast in de grond.
  • Gesteentemeel is onbeperkt aanwezig in de natuur en is momenteel een restproduct in minerale steenmijnen in bv. Duitsland en Noorwegen.
  • Gesteentemeel stimuleert het bodemleven en zorgt door de grote aanwezigheid van silicium voor sterkere planten die minder last hebben van ziekten en plagen.
  • Gesteentemeel spoelt niet uit en stimuleert ook geen uitspoeling van nutriënten. Overbemesting en vervuiling van oppervlakte- en grondwater is dus niet mogelijk.

Er zijn nog verschillende facetten van gesteentemeel die niet grondig wetenschappelijk onderzocht zijn. Om deze gaten in onze kennis te dichten zijn er verschillende onderzoeken opgestart.

Meer informatie_