Insecten alweer uit Deense rekken

Waar kan je vandaag veilig sprinkhaanchocolade en meelwormen smullen?

Insecten alweer uit Deense rekken
Photo by Jeremy Bezanger / Unsplash

De Deense supermarktketen Irma haalt na enkele dagen haar assortiment insecten terug uit de rekken. In een reactie op de website Foodnavigator.com stelt het bedrijf dat er onduidelijkheid was over het legale status van het product. Vanwaar de verwarring? En waar kan je vandaag wel veilig sprinkhaanchocolade en meelwormen verhandelen?

We hadden het eerder al over de voordelen van insecten en in België lijkt de trend alvast gezet. Insecten kruipen langzamerhand ons bord op, zowel in verwerkte als onverwerkte vorm. Bewijs dat het een booming business is: onlangs werd door enkele verkopers BIIF in het leven geroepen, the Belgian Insect Industry Federation. Maar niet overal is het enthousiasme even groot.

Het Belgische bedrijf Damhert lanceerde in oktober 2014 de speciale lijn ‘Insecta’: nuggets, burgers en schnitzels met buffalowormen. Momenteel verkoopt het bedrijf de producten in België, Nederland, Luxemburg en Zwitserland. Woordvoerster Lisa Lamorgese ziet veel potentieel: “Maar momenteel kunnen we onze producten enkel verkopen waar de wetgeving het toelaat.”

Europa

Wordt dit soort voedingskwesties niet op Europees vlak geregeld? Europa werkt met het concept ‘novel food’. Hieronder vallen alle voedingsmiddelen of –ingrediënten die voor 15 mei 1997 in de Europese Unie niet in ‘significante mate’ voor menselijke voeding zijn gebruikt. Wie één van deze novel foods op de markt wil brengen, moet eerst een risicoanalyse doorlopen om zo een vergunning te krijgen. Voor insecten werd zo’n procedure doorlopen, met positief resultaat. Maar zoals het wel eens wil gaan bij wetgeving is ook hier elk woord belangrijk.

Bart Mertens, voorzitter van BIFF, wijs op het addertje onder het gras: “In de beschrijving staat heel duidelijk wat onder “novel food” wordt verstaan, namelijk extracties van voedingsstoffen uit insecten, bijvoorbeeld extractie van eiwitten of aminozuren. Er staat evenwel niet in deze regelgeving beschreven dat hele insecten novel food zijn en dit leidt tot onduidelijkheid qua interpretatie van de regelgeving.”

Gedoogbeleid

En toch liggen insecten legaal in Belgische handelszaken. Bart Mertens: “In afwachting van een nieuwe novel food regelgeving op Europees vlak, heeft België, naast Nederland, UK en Frankrijk een gedoogbeleid uitgewerkt. Onder strikte voorwaarden kunnen hier dus insecten verkocht worden.”

Hij heeft ook lof voor het Federaal Agentschap dat zich inzet voor voedselveiligheid (FAVV) “Het FAVV stuurde in mei 2014 nog een omzendbrief waarin omschreven wordt hoe dit beleid geïnterpreteerd dient te worden. Door zo openlijk en constructief te communiceren is België een koploper binnen Europa.”

De toekomst

Hoe ziet hij de zaken evolueren? Bart Mertens: “Idealiter komt er een aanpassing van de wetgeving zodat ook volledige insecten duidelijk omschreven worden als voeding gepast voor menselijke consumptie. Sinds mensenheugenis heeft 80% van de wereldbevolking dagelijks toegang tot insecten als voeding. Meestal worden deze in hun geheel gegeten en bij goede bereiding levert dit geen problemen op.” Bij Damhert zijn ze eveneens overtuigd dat insecten terrein zullen winnen_ “We zullen in de toekomst gedwongen worden alternatieven te zoeken voor traditionele vlees- en visproducten, en dit ook voor de consument die niet kiest voor een 100% plantaardig voedingspatroon.”