Impact klimaatverandering op bedreigde diersoorten zwaar onderschat

Een recente studie in Nature Climate Change toont aan dat meer dan 700 vogels en zoogdieren nu reeds in de problemen geraken omwille van het veranderende klimaat.

Impact klimaatverandering op bedreigde diersoorten zwaar onderschat
Photo by Jess Bailey / Unsplash

Klimaatverandering is niet langer een toekomstige dreiging. Een recente studie in Nature Climate Change toont aan dat meer dan 700 vogels en zoogdieren nu reeds in de problemen raken omwille van het veranderende klimaat.

De studie nam 130 wetenschappelijke verslagen onder de loep die de impact van klimaatverandering op bedreigde diersoorten onderzochten, en vormt tot op heden de meest uitgebreide evaluatie van het onderwerp.

‘De verslaggeving omtrent dit onderwerp is tot nu toe enorm onderbelicht gebleven’, vertelt co-auteur James Watson, ‘Enkel 7 percent van de zoogdieren en 4 percent van de vogels die een negatieve respons tegenover klimaatverandering vertoonden in ons onderzoek worden momenteel beschouwd als ‘bedreigd door klimaatverandering en extreme weerfenomenen’ door de  IUCN – de Internationale Unie voor de Conservatie van Natuur.’

‘We moeten dringend de impact van klimaatverandering op alle diersoorten onder de loep nemen.’

De recente bevindingen suggereren verder dat haast de helft van alle bedreigde zoogdieren en een kwart van alle bedreigde vogels reeds lijden onder de effecten van klimaatverandering.

‘Dit impliceert ook dat deze soorten hoogstwaarschijnlijk nog meer in de problemen zullen komen door toekomstige klimaatverandering,’ zegt hoofdauteur Michela Pacifici van het Global Mammal Assessment Program aan de Sapienza Universiteit te Rome.

‘Ook minder bestudeerde groepen lijden onder het veranderende klimaat. We moeten dringend de impact van klimaatverandering op alle diersoorten onder de loep nemen,’ zegt James Watson.

De rol van het klimaat zal in acht moeten worden genomen bij toekomstige beschermingsmaatregelen voor biodiversiteit: ‘Deze impact op diersoorten dient beter gekend te zijn bij het brede publiek en bij beleidsmakers. Een significante verandering dient plaats te grijpen willen we het uitsterven van deze dieren voorkomen.’