Humus als oplossing voor wereldproblemen

Draag zorg voor de bodem.

Humus als oplossing voor wereldproblemen
Photo by Markus Spiske / Unsplash

Permacultuur heeft 3 ethische basisprincipes. Het eerste is: Draag zorg voor de aarde. Heel belangrijk hierin is het centraal stellen van een gezonde bodem. Wanneer u namelijk een gezonde bodem heeft, moet u zich veel minder zorgen maken over irrigatie, bodemstructuur, onkruid, plagen, mineralentekorten, …

Het lijkt misschien vreemd, maar een bodem rijk aan organische stof bouwt vanzelf een divers en uitgebreid bodemleven op. En dit bodemleven zorgt op zijn beurt voor de opbouw van de bodemstructuur, het vasthouden van water, het vasthouden en getimed afgeven van voedingsstoffen, het verminderde gebruik van pesticiden, tegengaan van erosie, …

Deze gevolgen van veel organische stof in de grond zijn al lang bekend bij bodemdeskundigen en ‘alternatieve’ landbouwers, maar hebben nog geen toegang gevonden tot het grote publiek en de gangbare landbouw.

Bekendheid groeit

Toch komt hier stilaan verandering in en beginnen steeds meer onderzoekers, groeperingen en particulieren het belang van veel organisch materiaal in de bodem te erkennen. Veel organisch materiaal in de vorm van humus vormt ook effectief een oplossing voor vele hedendaagse problemen.

Onze landbouwgronden hebben momenteel een organische stofgehalte van nauwelijks 1 %. Vooropgestelde streefwaarden liggen tussen de 3 en 6 %, afhankelijk van de grondsoort. Ideale waarden liggen nog veel hoger en gaan tot zo’n 10%.

Voordelen van humus

De vele problemen die hiermee opgelost zouden worden kunt u in onderstaande video bekijken. Het is een redelijk gemakkelijke oplossing voor heel grote problemen waar we nu mee kampen zoals opwarming, vervuiling, watertekorten, mineralen-arm voedsel, erosie, …