Het verband tussen uw smartphone en boer Marco

Onze onstilbare honger naar meer, groter en beter ontketent heel wat.

Het verband tussen uw smartphone en boer Marco

Dat er momenteel enorm veel problemen zijn in de wereld, is ondertussen iedereen al wel duidelijk. We zitten met de klimaatverandering, een langdurige economische crisis, steeds maar groeiende sociale ongelijkheid, piekolie, …. De lijst lijkt wel eindeloos. Onze onstilbare honger naar meer, groter en beter lijkt aan al die problemen te raken. Daar bestaat een woord voor: extractivisme. Broederlijk Delen lanceert een campagne die verklaart wat dit teweeg brengt bij de lokale bevolking in Peru.

Bij vele van de problemen lijkt het wel alsof het Westen zijn verantwoordelijkheid hierin niet wilt kennen of op z’n minst toch minimaliseert. Vele problemen in het Zuiden halen nooit of nauwelijks het nieuws, al worden ze dikwijls veroorzaakt door ons kapitalistisch systeem, door onze drang naar steeds meer. Broederlijk Delen probeert daar iets aan te doen.

Kapitaal vs Klimaat

In haar veelbesproken boek This Changes Everything, Capitalism vs the Climate verklaart Naomi Klein de term extractivisme én worden de gevolgen voor het milieu en de mensen errond besproken. Hierdoor is dit onderwerp toch weer een beetje in de aandacht gekomen van de mainstream media.

Extractivistische activiteiten zoals fracking, de teerzanden in Canada of open mijnen in Zuid-Amerika hebben allemaal sterk negatieve gevolgen voor het milieu. Maar daarenboven hebben ze ook een grote invloed op de levenssituatie van de lokale bevolking.

Door de immense schaal van de meeste van deze projecten zijn de gevolgen op het milieu catastrofaal. De leefomgeving van de lokale bevolking verandert compleet, landbouw is meestal onmogelijk waardoor mensen moeten verhuizen of in armzalige omstandigheden achterblijven.

De nieuwste methoden van extractivisme maken vaak gebruik van chemicaliën, heel dikwijls komen deze gewoon vrij in het milieu, zonder al te grote controles of veiligheidsmaatregelen.

Niet alleen multinationals

De multinationals die actief zijn in de teerzanden, die de ene fracking-put na de andere slaan en hun open mijnen steeds vergroten zijn machtig. Ze zetten regeringen onder druk om grond vast te krijgen, mensen te verdrijven en protest te onderdrukken.

Onrechtstreeks zijn wij verantwoordelijk voor deze evolutie, met onze onstilbare honger naar meer, groter en beter. Het is om onze nieuwste smartphone te produceren en het is voor onze bredere HD-tv dat grondstoffen steeds dieper en moeilijker worden opgedolven, met alle kwalijke gevolgen van dien.

Hierover wordt echter nauwelijks iets geschreven in de media, laat staan dat de meeste mensen ook maar een flauw idee hebben van wat er allemaal gaande is in pakweg Canada, Argentinië of Peru.

Boer Marco

Om mensen toch een beetje op de hoogte te brengen en te informeren over de problematiek in het Zuiden heeft Broederlijk Delen dit jaar een campagne opgezet die gaat over de mijnbouw in Peru. Hoe meer je leest over de manieren waarop multinationals omgaan met de lokale bevolking, met regels en wetten, hoe meer je beseft dat onze manier van leven en consumeren wel degelijk verstrekkende gevolgen heeft. Als je meer informatie wil over de mijnbouw in Peru_ Ipis Research of Achtergronddossier mijnbouw in Peru. De campagne van Broederlijk Delen gaat van start op 18 februari_ Campagne 2015_ Marco is een boer … en wil dat blijven.