Het ultieme wapen tegen klimaatverandering

Roger Cox, gastspreker op TEDxFlanders, sprak over de Klimaatzaak.

Het ultieme wapen tegen klimaatverandering

Roger Cox was gastspreker op TEDxFlanders. Hij is een Nederlands advocaat die rotsvast gelooft dat de mensheid nog maar één wapen rest om klimaatverandering kordaat en tijdig aan te pakken_ De rechterlijke macht.

Hij opende zijn betoog met een oud Inuit-verhaal over de natuurlijke balans tussen mens, kariboe en wolf. Voor Cox is de balans in ons huidig energieverhaal compleet verdwenen. De mens gaat nu zelfs stenen fracken en de aarde koken in de hoop er nog een druppel energie/olie uit te persen. We hebben nood aan een derde peiler om de balans terug in evenwicht te brengen.

Like we did with our food many years ago, we need to become farmers of our energy and stop hunting for it.

Net zoals de rechtbanken aan de basis lagen van het einde van segregatie in de Verenigde Staten, hebben ze ook nu de slagkracht om verandering te af te dwingen, maar zij hebben wel alle steun nodig van burgers. De basis waarop we de overheid kunnen dwingen om actie te nemen is er al_ De universele rechten van de mens. En dat klimaatverandering effectief een bedreiging vormt voor de mensenrechten werd bevestigd in het Cancun klimaatverdrag uit 2010. Ook het Europese Hof van Justitie legde deze link in een eerdere uitspraak, aldus Cox.

For the Inuit this would be the point to ask the wise old lady for advice . And so must we. Luckily we have someone we can turn to_ Lady Justice.

In zijn boek Revolution Justified vertelt Cox hoe burgers initiatief kunnen nemen. Inmiddels is in Nederland de beweging stilaan op gang aan het komen en zijn er ook in België plannen om dit op te starten. Ontdek hieronder Roger Cox zijn verhaal.