Hervorming bankensector noodzakelijk

Doen de banken weer alsof er niets gebeurd is?

Hervorming bankensector noodzakelijk

De bankencrisis in 2008 heeft veel mensen doen stilstaan bij de manier waarop onze banken werken en welke invloed zij uitoefenen op onze economie. Direct na het boven komen van verschillende misbruiken en schandalen in de bankensector, was de roep voor een hervorming van de bankensector groot. Ondertussen zijn we 5 jaar verder, is de crisis nog niet opgelost maar doen de banken weer alsof er niets gebeurd is en zijn ze terug vertrokken op weg naar de volgende crisis waarbij het altijd de belastingbetaler is die het slachtoffer wordt, nooit de banken zelf.

Structurele hervormingen?

Er wordt wel wat gepraat over een hervorming van de banken maar structurele veranderingen moeten daarvan niet verwacht worden. Is het geen tijd om drastische veranderingen door te voeren? Is het geen tijd om het huidige bankensysteem (creëren van virtueel geld, creëren van zeepbellen, …) te stoppen en te zoeken naar alternatieven? Alternatieven die ervoor zorgen dat onze economie stabieler blijft, dat er geen varkenscyclus ontstaat en dat de kloof tussen rijk en arm kleiner wordt ipv groter?

Positive Money

In het Verenigd Koninkrijk is een organisatie hier hard mee bezig en heeft jarenlang onderzoek en studies geleid tot een andere manier van bankieren_ Positive Money. Aan de hand van video’s en uitgebreide brochures en boeken wordt uitgelegd hoe onze banken nu werken, waarom de kloof tussen arm en rijk blijft groeien en hoe geld wordt gecreëerd. Ook wordt er een alternatief voorgesteld, een andere manier van werken die deze problemen poogt op te lossen. Of dit de weg is die we moeten volgen valt nog af te wachten, dat we niet verder kunnen zoals we nu bezig zijn is al een zekerheid.