Global Soil Week: grond doet leven

"We weten meer over de beweging van de hemellichamen dan over de bodem onder onze voeten"

Global Soil Week: grond doet leven
Photo by Markus Spiske / Unsplash

Grond wordt als iets vies gezien, kinderen mogen er niet in spelen omdat ze er vuil van worden. Mensen staan er nooit bij stil wat er allemaal gebeurt in de bodem en wat het belang hiervan wel is.

We weten meer over de beweging van de hemellichamen dan over de bodem onder onze voeten — Leonardo da Vinci

Om de bodem en alle problemen én oplossingen die er zijn wat meer aandacht te geven, zowel bij u en mij als bij de overheden, is er eind oktober voor de 2de maal de ‘Global Soil Week’.

Groeiend bewustzijn

Door de huidige manier van landbouw is er veel erosie en is de kwaliteit van de bodems dramatisch. Nochtans is er al een groeiend bewustzijn bij vele boeren over het belang van een goede bodem. De laatste jaren is er een trend naar het verhogen van de organische stof in de bodem, een verhoogde interesse in het gebruik van compost en wordt er door veel boeren gezocht naar andere landbouwmethodes. Methodes die niet destructief zijn voor de bodem, maar juist helpen met de opbouw van humus en het verbeteren van de kwaliteit.

Uit jarenlang onderzoek aan het Rodale Instituut blijkt ook duidelijk dat een gezonde bodem, rijk aan organische stof, heel veel voordelen heeft. Zo is de opbrengst in droge zomers op humusrijke bodems tot 60% hoger (zelfs in vergelijking met GGO’s), is er nauwelijks erosie, moet er veel minder bemest worden en wordt er minder gebruikt gemaakt van bestrijdingsmiddelen. Als inleiding op de ‘Global Soil Week’ is er een filmpje gemaakt waarin de problematiek en mogelijke oplossingen worden uitgelegd.